”Amning motverkar feta barn”

Amningscentrum: Fortsätt amma tills barnet är 2-3 år

RELATIONER

Att modersmjölk skyddar mot sjukdomar och förbättrar immunförsvaret är redan känt.

Men amning kan dessutom minska risken för fetma - och göra barnet självsäkrare. Det hävdar Amningscentrum på Karolinska sjukhuset.

I dag rekommenderar Socialstyrelsen att mammor ska amma sina barn helt i sex månader, därefter delvis tills barnet är minst ett år.

Men på Amningscentrum på Karolinska sjukhuset i Solna rekommenderar man deltidsamning tills barnet är minst två år.

Skyddar mot sjukdomar

– Vi följer WHO:s rekommendationer, och där säger man amning i minst två år och gärna längre, säger barnmorskan Caroline Hager vid Amningscentrum.

Amning förbättrar barnets immunförsvar och skyddar mot en rad olika sjukdomar, bland annat öroninflammation. Dessutom, skriver norska tidningar, finns det forskning som visar att amning kan minska risken för fetma hos barnet.

– Det finns ämnen i mjölken som motverkar övervikt, det finns många studier som visar det, säger Caroline Hager.

Men behöver en treåring verkligen modersmjölk?

– Det är ju inte så mycket näringen, den får ju barnet i sig på annat håll, utan den stora vinsten är alla antikroppar som finns i mjölken. Varje gång man ammar ökar man skyddet mot olika sjukdomar.

”Blir självsäkrare”

– Det har också visat sig att långtidsammade barn ofta blir självsäkrare än andra barn, säger Carolin Hager.

– Amningen gör att de känner sig älskade och ger dem en känsla av bekräftelse.

När rekommenderar ni att man slutar amma?

– När mor och barn tycker att det är nog, då är det dags att sluta.

Mia Carron