Många skador på provrörsembryon

Tidiga detaljstudier minskar antalet missfall och flerbarnsfödslar

RELATIONER

Provrörsembryon har genetiska skador oftare än forskare tidigare trott.

Genom att detaljstudera alla embryon skulle många missfall och flerbarnsfödslar kunna undvikas.

Embryon som skapats för provrörsbefruktning har genetiska skador betydligt oftare än forskare tidigare trott. Det visar flera amerikanska studier, enligt tidningen The Guardian.

Äldre ägg

Det är redan tidigare känt att risken för genetiska skador är stor hos embryon framställda med ägg från äldre kvinnor. Äldre kvinnors ägg bär oftare på genetiska defekter. Skadorna förs sedan vidare till embryot.

Ägg från yngre kvinnor har däremot uppfattats som fria från skador.

De nya rönen visar att över 40 procent av alla ägg från såväl äldre som yngre kvinnor har sådana skador att embryot riskerar att inte utvecklas normalt, skriver The Guardian.

Upptäckten har lett till krav på rutinmässiga detaljstudier av alla embryon innan de används vid provrörsbefruktning. Då skulle defekta embryon skulle aldrig behöva sättas in i kvinnan och antalet missfall och flerbarnsfödslar skulle minska.

Goda resultat

Läkaren Jeffrey Nelson arbetar vid en fertilitetsklinik i Kalifornien. Sedan han börjat detaljstudera alla ägg inför en provrörsbefruktning har han kunnat sortera bort ett antal skadade embryon. Genom att bara inplantera friska embryon har antalet lyckade befruktningar ökat kraftigt.

– Vi har alltid antagit att ägg donerade från unga kvinnor skulle vara oskadda. Resultaten tyder på att vi borde använda screening oftare, sade Jeffrey Nelson vid en läkarkonferens i Kanada nyligen, enligt The Guardian.

De preparat som används för att stimulera äggproduktionen inför en provrörsbefruktning skulle kunna förklara en del av de genetiska skadorna. Forskarna tror också att de flesta kvinnor bär på skadade ägg, men att dessa ägg stöts bort tidigt om de skulle befruktas.

Karin Lindblom