Tala med barnen i stället, pappa

Aftonbladet har granskat hur mycket tid pappor ägnar åt sina barn.

Foto: Peter Kjellerås
RELATIONER

Två minuter.

Så lite tid ägnar papporna åt att verkligen prata med sina barn varje dag.

Ska det föreställa den nye mjukispappan?

Dagens pappa deltar allt mer i familjelivet. Men är han verkligen den moderne mannen som leker, hämtar, gullar och umgås? Trots att dagens fäder är jämställda i jämförelse med tidigare generationer har de inte mycket tid över för barnen. De ligger långt efter mammorna.

Leker i åtta minuter

Vad gör då papporna med sina barn varje dag? Jo:

Samtalar: Två minuter.

Hjälper till med läxor: Två minuter.

Leker: Åtta minuter.

Läser högt: Två minuter.

Idrottar, har friluftsliv: Elva minuter.

Ser på tv, lyssnar på radio: 35 minuter.

Gör hemarbete med barnen i närheten: 52 minuter.

Sysslar med hobbies: Tre minuter.

Ser till och hjälper barnet: 18 minuter.

Äter: 49 minuter.

Tiden för samtal gäller alltså där pappan ägnar sig enbart åt att prata med sina barn.

"Ingen finns där för att lyssna"

-De missar mycket. Det är viktigt att diskutera varför pappor har så lite tid, säger Jenny Ingårdha på Bris, Barnens rätt i samhället.

Hon tar emot samtal och mejl från barn, och berättar att allt fler känner sig ensamma.

-De kan vara ensamma även om föräldrarna är hemma. De känner att ingen finns där för att lyssna. Föräldrar har så mycket i dag: karriär, fritidsintressen, socialt liv... men de borde ta sig tid att sätta sig med barnen och fråga hur de har det.

Barnen själva säger sällan ifrån om att de vill ha mer tid.

-Det är jättevanligt att de har något de vill prata om, men märker att föräldern är stressad och inte vill belasta dem, säger Jenny Ingårdha.

Barnens tid ihop med föräldrarna har minskat, visar undersökningar från SCB, Statistiska Centralbyrån. Särskilt gäller det småbarn upp till fem år.

Småbarnspappor jobbar mest

En orsak är att barnen tillbringar mycket tid på förskola eller hos dagmamma eftersom föräldrarna jobbar. Och att äldre barn har ridning, fotboll, dans och annat.

I en rapport från TCO säger fyra av fem föräldrar att de skulle vilja lägga mycket mer eller mer tid på barnen.

Trots längtan efter att vara med barnen jobbar småbarnspapporna mest av alla. Då hjälper det kanske inte mycket att deras arbetstid minskat med cirka 40 minuter per dag mellan 1990 och 2000.

Så märker du om barnen behöver prata

Cecila Gustavsson