Föräldrar: Hjälp oss att stoppa spelandet

Men få spelar själva för att förstå barnens intresse

Foto: Mattias Carlsson
RELATIONER

Många föräldrar oroas över barnens tv- och datorspelande. De flesta har ingen aning om hur de ska få svar på sina frågor.

Få vänder sig till barnen för att försöka att förstå spelandet, enligt en ny Gallupundersökning.

Nära hälften av alla föräldrar till dator- och tvspelande barn är oroliga över att deras barn spelar för mycket. Det visar en Gallupundersökning som presenteras i dag.

Bland de tusen tillfrågade föräldrarna svarade 44 procent att de såg barnens spelande som ett problem.

Barnens spelande går enligt föräldrarna ut över skolarbetet och över vad föräldrarna uppfattar som traditionellt socialt umgänge. Föräldrarna tycker också att barnen rör på sig för litet.

Många föräldrar känner sig maktlösa inför barnens spelande. Att försöka att avbryta spelandet leder ofta till bråk.

Få föräldrar vet vart de ska vända sig för att få hjälp med sina problem.

– I dag finns det ingen naturlig instans i samhället som fångar upp de familjer som får problem med datorspelande, säger Maria Agrell, företrädare för organisationen Fair Play, som tagit initiativ till undersökningen.

Samtidigt tycks föräldrarna ha litet intresse av att förstå lockelsen i spelandet. Det flesta föräldrar spelar aldrig tillsammans med sina barn. Bara två av tio föräldrar har spelat med barnen mer än ”någon enstaka gång”.

Fotnot Fair Play är en intresseorganisation för föräldrar med datorspelande barn. Enligt organisationen spelar 93 procent av alla pojkar och 58 procent av alla flickor i åldrarna 11-18 år tv- och datorspel varje vecka. Tretton procent av pojkarna och två procent av flickorna spelar mer än tre timmar om dagen.

Tidigare artiklar

Karin Lindblom