Amning kan skydda mot övervikt och fetma

RELATIONER

Den näring som barn får i sig innan de fyller två påverkar risken att drabbas av övervikt eller fetma längre fram i livet.

Bäst är bröstmjölk - för varje månad bebisen ammas minskar risken att drabbas av övervikt med fyra procent.

- Amningen är en viktig faktor. Den ger ett moderat men bestående skydd mot övervikt senare i livet, säger Berthold Koletzko, barnläkare och professor vid universitetet i München i Tyskland.

Koletzko talade i Stockholm på onsdagen vid ett seminarium kallat Barnets mat - den vuxnes hälsa. Mot bakgrund av den epidemi av övervikt som sprider sig i världen var ett av hans budskap att människans framtida förbränning går att påverka i ett tidigt stadium av livet. Studier som Koletzko och hans kollegor gjort på mer än 9 000 tyska skolbarn visar att risken att vara överviktig när man börjar skolan minskade med 20 procent för barn som ammats. Barn som ammats så länge som sex månader eller mer löpte 35 procents lägre risk att vara överviktiga vid skolstarten.

Mättnad

Varför skyddar då amning mot fetma? Ett ammande barn får sitt sugbehov tillfredsställt och lär sig lita på sin egen mättnadskänsla eftersom det kan sluta äta när det vill. Dessutom går smakämnen från moderns mat över i bröstmjölken vilket gör att det kan vara lättare att vänja barnet att äta till exempel grönsaker (förutsatt att mamman har ätit det). Vidare visar internationella studier att bebisar som matas med modersmjölksersättning utvecklar högre nivåer av insulin vilket på sikt kan öka risken för diabetes typ 2.

- Det är något som måste undersökas vidare, betonar Koletzko.

Bröstmjölk innehåller också fettsyror som är mycket viktiga för hjärnans utveckling.

Risk

Europeisk forskning visar att barn som har en kraftigt viktökning under sina första två levnadsår löper större risk att drabbas av övervikt längre fram. Koletzko deltar i ett nystartat EU-projekt som ska forska kring näringslära och rekommendationer för det lilla barnet.

- Vi vill att barnen ska ha en hälsosam tillväxt och följa sina kurvor. Större är inte alltid bättre, säger han.

Vid onsdagens seminarium stacks även hål på myten att amning skyddar mot allergi. Docenten Agnes Wold vid Göteborgs universitet refererade till flera studier som visar att amning förvisso skyddar mot infektioner och inflammationer men knappast mot allergi. Faktum är att substansen lika gärna kan öka risken att utveckla allergi, slog hon fast.

Vad är fetma?

Tidigare artiklar

Christina Magnergård Bjers/TT