Provrörsbefruktade får jobbig graviditet

Kvinnorna dras med fler krämpor

RELATIONER

Malmö

Kvinnor som blivit gravida genom provrörsbefruktning löper större risk att få för högt blodtryck, blödningar och missfall än andra som väntar barn.

Men det är inte behandlingen som ökar risken. Kvinnorna skiljer sig från genomsnittet redan före graviditeten.

Slutsatsen dras av svenska forskare efter genomgång av samtliga de 13 000 graviditeter efter provrörsbefruktning som fullföljdes under åren 1982 till 2001.

- Det har diskuterats om de här kvinnorna ska behandlas som så kallade riskpatienter. Svaret är ja, mödravården ska ha en ökad uppmärksamhet, säger docent Karl-Gösta Nygren till TT.

Resultatet av uppföljningen publiceras nu i flera olika vetenskapliga tidskrifter. Den är den största hittills i världen och har blivit möjlig tack vare de detaljerade hälsoregister som finns här.

Äldre och krassligare

Kvinnor som blivit gravida efter provrörsbefruktning är i genomsnitt tre år äldre än andra barnaföderskor. De har i mycket större utsträckning olika åkommor, till exempel diabetes, och äter därför också oftare mediciner. De är oftare kraftigt överviktiga eller underviktiga. De har också genomgått abort eller fått missfall oftare än den gravida genomsnittskvinnan.

Allt detta sammantaget är huvudförklaringen till den ökade risken för komplikationer under graviditeten.

Det kan vara ett lugnande besked för alla de par som ska ta ställning till om de ska satsa på provrörsbefruktning eller fortsätta försöka på egen hand, konstaterar Karl-Gösta Nygren.

Färre kejsarsnitt

Ett annat positivt besked är att det inte finns någon skillnad alls när det gäller risken för komplikationer som är livshotande för mamman.

De medicinska riskerna för provrörsbarnen har kunnat minskas rejält i Sverige på senare tid sedan läkarna övergått till att efter provrörsbefruktningen bara sätta in ett ägg i stället för två. Färre tvillingar innebär färre för tidiga förlossningar och färre kejsarsnitt.

- Sverige har varit världsledande i den utvecklingen. Det svenska exemplet har visat att det går att få ner antalet tvillingfödslar med bibehållen effektivitet i behandlingen, säger Karl-Gösta Nygren.

Tre procent av alla nyfödda provrörsbarn

Cecilia Klintö/TT