Regeringen vill dela barnbidraget

Hälften till pappan vid växelvis boende

RELATIONER

Stockholm

Barnbidraget ska kunna delas mellan separerade föräldrar – även om bara en av föräldrarna vill det.

Det föreslår regeringen i ett försök att få separerade pappor att ta mer ansvar för barnen.

Regeringens lagförslaget kommer att presenteras i eftermiddag.

I dag betalas barnbidraget ut till mamman om föräldrarna separerat och barnet bor växelvis hos båda. Om föräldrarna är överens kan det i stället gå till pappan. Däremot går det inte att dela bidraget mellan föräldrarna.

Det ska nu bli möjligt med det nya lagförslaget. Tanken är att pappan ska uppmuntras att ta på sig mer ansvar för barnet.

Vänsterkritik

Regeringen föreslår också att barnbidraget ska delas även om bara den ena föräldern begär det. Förutsättningen är att det är fastslaget att barnet har så kallat växelvist boende.

Vänsterpartiet är kritisk till vad man kallar "tvångsdelning". Ulla Hoffman, andre vice partiordförande, ser en risk för att mamman kommer att förlora ekonomiskt på förslaget.

- Det finns inga garantier för att kostnaderna för barnet delas lika, säger hon.

Hoffman hänvisar till yttranden från jämställdhetsombudsmannen om att det oftast är mamman som tar på sig större delen av kostnaderna även om barnet har växelvist boende.

Vänsterpartiet, som i övrigt är för att föräldrarna ska kunna dela på barnbidraget, anser att en "tvångsdelning" bara ska kunna ske om det också står klart att kostnaderna delas lika.

Mp-stöd

Det är oklart om det finns majoritet för förslaget i riksdagen. Miljöpartiet står bakom det i sin helhet.

- Jag tror att det går att hitta stöd hos andra partier, säger Conny Wahlström, miljöpartiets representant i regeringskansliet.

Lagförslaget innebär också att föräldrarna vid barnets födelse ska kryssa i ett formulär som säger till vem barnbidraget ska betalas ut. I dag går bidraget automatiskt till mamman om inte föräldrarna anmäler till försäkringskassan att pappan ska ha hand om det.

Läs mer

Peter Wallberg/TT