Hjälp att krysta ger inte snabbare förlossning

Ny forskning: inga fördelar med krysthjälp

RELATIONER

Att födande kvinnor coachas genom krystvärkarna leder inte till nämvärt snabbare förlossningar. Det visar en ny amerikansk studie, publicerad i American Journal of obstetrics and gynecology.

Foto: Theresia Bråkenhielm

Enligt FOX News var förlossningarna i genomsnitt 13 minuter kortare för de kvinnor som fick coachning, det vill säga blev tillsagda när de skulle krysta och när de skulle hålla tillbaka, jämfört med de kvinnor som inte fick någon hjälp.

En ytterst marginell tidsskillnad, menar Steven Bloom, en av läkarna som var med och gjorde undersökningen.

- Det är oftast bäst för patienten att göra det som känns bäst för henne själv, säger han i ett pressmeddelande.

I studien ingick 320 förstagångsföderskor. De delades in i två grupper, båda ledda av erfarna barnmorskor.

I den första gruppen guidades patienterna av barnmorskorna till att krysta under födseln. I den andra gruppen blev patienterna tillsagda att göra vad som än kändes naturligt. För kvinnorna i den första gruppen tog förlossningens slutskede i genomsnitt 46 minuter, jämfört med 59 minuter för kvinnorna i den andra gruppen. Skillnaden blev alltså endast 13 minuter.

Studien visar inte heller på några andra fördelar med krysthjälp, uppger Fox News. Tre månader efter förlossningen kunde forskarna visserligen se att en liten andel av de kvinnor som coachats genom krystvärkarna hade en något mindre förmåga att hålla urin i urinblåsan än kvinnor som inte fått någon coachning, men sådana problem kan vara tillfälliga.

Det är heller inte ovanligt att kvinnor som fött barn utan att ha coachats genom förlossningen får liknande problem. För att verkligen kunna klargöra om krysthjälp har någon effekt krävs en mycket större studie, anser forskarna.

Katarina Lundberg