Det blir inget delat barnbidrag

Majoritet emot regeringens förslag

RELATIONER

Stockholm

Regeringen tycks inte få majoritet för förslaget att barnbidraget ska delas mellan föräldrar som separerat.

De borgerliga och vänsterpartiet motsätter sig tanken att det ska räcka med att en förälder begär det.

Barnbidraget har sedan det infördes 1948 utgått till mamman. Regeringen vill ändra på det och föreslog i november att bidraget ska utgå till den förälder som båda föräldrarna anmäler som mottagare.

Det kontroversiella i förslaget är att bidraget ska kunna delas mellan föräldrarna vid en separation, där barnen växelvis bor hos båda föräldrarna. Och det ska då räcka med att en förälder begär detta.

Kostnaderna

- Ska man dela på barnbidraget så ska man också dela på kostnaderna. Detta är inget könsneutralt utan ett könsblint förslag, sade vänsterpartiets Kalle Larsson, vid en pressträff med socialförsäkringsutskottet på tisdagen.

Och han får medhåll av de borgerliga partierna.

- Jag håller helt med Kalle Larsson, sade Birgitta Carlsson (c).

Det är bara miljöpartiet som stöder regeringens förslag.

Separation

- Det är möjligt att vi får stryk på den här punkten, medgav utskottets ordförande Tomas Eneroth (s).

Varken de borgerliga eller vänsterpartiet är emot den nya huvudregeln i förslaget, att föräldrarna ska komma överens om vem barnbidraget ska utgå till. Det handlar bara om den del i förslaget som handlar om vad som sker när föräldrarna inte kommer överens vid en separation.

En majoritet av remissinstanserna var positiva till regeringens förslag. Men barnombudsmannen (BO) och jämställdhetsombudsmannen (DO) var kritiska, något som de borgerliga och vänsterpartiet framhöll.

Tidigare artiklar

TT