Rökande mammor föder för tidigt

Ju fler cigaretter desto större risk

RELATIONER

Ju fler cigaretter en kvinna röker under graviditeten, desto större är risken att barnet föds för tidigt.

Dessutom ökar risken dramatiskt för att moderkakan ska lossna.

Det visar ny svensk forskning.

Foto: Mikael Gustavsen

Att rökning under graviditeten kan leda till för tidig födsel är känt. För tidig födsel är den vanligaste orsaken till att spädbarn dör.

Risken ökar med antalet cigaretter en blivande mamma röker. Det visar en avhandling i medicin som lagts fram vid Karolinska institutet.

Det finns många orsaker till att ett barn föds för tidigt. Forskaren och gynekologen Nina Kyrklund-Blomberg tycker att sambandet med rökning är intressant, eftersom rökning går att göra något åt.

Rökning under graviditeten ökar också risken för att moderkakan ska lossna med 50 procent. Att moderkakan lossnar innebär en kraftigt ökad risk för att fostret ska dö.

Tidigare artiklar

Karin Lindblom