Maxtaxa på dagis får fler kvinnor att jobba

Men fäderna påverkas inte, visar studie

RELATIONER

Maxtaxa på dagis har gjort att mammor i större utsträckning väljer att arbeta i stället för att stanna hemma med barnen. Men om maxtaxan påverkat hur många timmar föräldrar jobbar är oklart.

Det skriver Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) som försökt kvantifiera hur maxtaxan påverkat småbarnsföräldrarnas arbete.

Maxtaxan infördes mellan 2001 och 2003 i kommunerna. Ett av de politiska motiven till att begränsa avgifterna för barnomsorg var att det i högre grad ska löna sig för föräldrar att förvärvsarbeta. Tanken var att både få föräldrar som inte arbetar att börja göra det och att få de föräldrar som redan jobbar att arbeta mer.

Fäderna påverkades inte

IFAU har nu försökt besvara frågorna om fler föräldrar arbetar sedan den infördes och om de arbetar mer.

Genom att titta på föräldrar som alla bor i kommuner som infört maxtaxa men vars barnomsorgsavgift förändrats i olika hög grad kommer IFAU fram till att reformen påverkat främst de mödrar vars kostnader för barnomsorgen sänkts med 500 kronor eller mer.

Deltagandet i arbetskraften för dem ökade med 3 procentenheter. Däremot påverkades inte fäderna. Studien ger heller inget svar på om maxtaxan haft några effekter på hur mycket mammorna eller papporna väljer att arbeta.

TT