Håll tyst om din viktnoja

Psykologen: Barn påverkas om föräldrarna bantar

RELATIONER

Händer det att du nyper dig i bilringen och brister ut i ett "usch, jag måste hålla igen"?

Bit ihop nästa gång - särskilt om det finns barn i närheten.

Föräldrarnas viktnojor påverkar barn mer än man tror.

Foto: Katrin Jakobsen
Föräldrar som sätter stort värde på att vara smala gör barnen osäkra på om de duger.

För en tid sedan slog brittiska läkare larm om att det blir allt vanligare med riktigt små barn som har ett stört förhållande till mat. Allt på grund av föräldrarnas bantning.

Bland annat har man sett två-åringar med kaotiska matvanor för att deras föräldrar håller diet eller jojo-bantar. Särskilt flickor är benägna att bli smittade av föräldrarnas diet. En fara är att barn lär sig känna skuld och skam när de njuter av mat, vilket i sin tur ökar risken för att få ätstörningar, som bulimi och anorexi.

-Barn har en otrolig radar för allt som föräldrarna gör och säger.

Osäkra på om de duger

Självklart påverkas de om föräldrarna håller diet och talar om sin vikt. De härmar sina föräldrar okritiskt, säger psykologen och psykoterapeuten Gunborg Palme, som är specialist på ätstörningar och övervikt.

Små barn har ännu inte utvecklat sitt kritiska tänkande fullt ut. De ser därför föräldrarna som allvetande - även om de lever på en ensidig kolhyd-ratdiet eller hets-

äter chips på kvällskvisten. Faktum är att väldigt viktmedvetna föräldrar som kan allt om kalorier kan skada sina barn mer än föräldrar som tillåter skräpmat då och då, menar Gunborg Palme:

-De för över sitt eget neurotiska förhållandet till mat på sina barn. Man ska alltid komma ihåg att barnen hör allt. Därför bör man till exempel aldrig kommentera sin egen - eller någon annans - över- eller undervikt inför sina barn, säger hon.

Och hon får stöd av amerikansk forskning: En studie bland 9200 tonåringar visar att barn till föräldrar som bekymrar sig för sin vikt bantar oftare än andra barn. Forskarna menar att föräldrar som sätter ett stort värde på att vara smala gör barnen osäkra på om de duger som de är.

Trygga föräldrar hjälper

Nu är det dock inte bara föräldrar som påverkar barns kroppsuppfattning.

-Jag har hört sexåringar prata om bantning. Delvis lär barnen sig detta från sina kompisar - och just därför är det så viktigt att föräldrarna fungerar som en motvikt till kompisarna, säger Gunborg Palme.

Med trygga föräldrar som har ett sunt förhållande till vikt och mat kan barnet lättare stå emot intrycken utifrån. Hjälper man dessutom barnet att odla intressen och vänner, minskar risken för kroppsfixering.

Lär barnet att det duger precis som det är

Vivvi Toikkanen