Perfekta föräldrar är livsfarliga

Dra ner på ambitionerna - då mår barnen bättre

RELATIONER

"Bara det bästa är gott nog för mitt barn" tänker många föräldrar. Men se upp - perfekta mammor och pappor är livsfarliga. De ger sina barn dåligt självförtroende.

Foto: KATRIN JAKOBSEN
Barn till föräldrar som strävar efter perfektion kommer att göra allt de kan för att leva upp till föräldrarnas förväntningar.

Du ser honom på fotbollsträningen. Pappan som sliter sitt hår och ilsket slänger kepsen i marken varje gång sonen missar målet nere på planen. Det dåliga humöret håller i sig i bilen hela vägen hem. Ord behövs inte. Sonen vet - han har inte levt upp till sin pappas förväntningar.

Välkänt fenomen

Barn som blir offer för föräldrarnas ambitioner är ett välkänt fenomen. Men viljan att vara en perfekt förälder med perfekta barn är det tyngsta ok man kan lägga på sina barns axlar, menar Jesper Juul, dansk familjeterapeut och författare till boken "Livet i familjen - om det viktiga samspelet" (Bonniers förlag, 2005).

- Hälften av barnen kommer att ta till sig föräldrarnas sätt att vara och göra allt de kan för att leva upp till föräldrarnas förväntningar. De kommer att dölja de känslor, tankar och önskningar som inte får godkänt av föräldrarna.

Högt pris

Att satsa hela sitt liv på att leva upp till andra människors krav är ett högt pris att betala. Till slut tycker man inte om sig själv. Det leder till en stor ensamhet och i tonåren är det inte ovanligt med olika typer av missbruk, som narkotika och alkohol, anorexi och att skära sig med kniv. Den andra hälften kommer att slåss med näbbar och klor för rätten att vara som de är, alltså "icke-perfekta". Båda grupperna kommer att ha en mycket dålig självkänsla och för att kunna lämna barndomen bakom sig krävs sannolikt många besök hos skolpsykologen, säger han.

Även föräldrarna mår dåligt. Eftersom det är omöjligt att vara perfekt känner de sig konstant missnöjda och besvikna.

Se problemet

För att bli en mindre perfekt förälder måste man först erkänna sin perfektionistiska sida, betonar Jesper Juul.

- Och så måste man sluta tänka på vad barnen inte är och börja tänka på vad de faktiskt är - här och nu. En bra grundregel att påminna sig själv om är "Jag ska inte skapa mitt barn. Mitt barn ska skapa sig själv utifrån det jag ger honom eller henne". I sin iver att ha allt perfekt är det lätt att blunda för när det går dåligt för sitt barn och barnet i sin tur får svårt att prata med föräldrarna om det.

Bättre då att lyssna till barnpsykologen Bruno Bettelheim, mannen bakom uttrycket "en tillräckligt bra förälder".

Men hur är egentligen en sådan mamma eller pappa?

- Det är en förälder som gör sitt bästa, tar sitt barns reaktioner på allvar och är beredd att ta ansvar för när det bästa inte var gott nog, säger Jesper Juul.

Osäkra föräldrar

Han menar att det är osäkerheten inför föräldraskapet som gör att vi går in i rollen som den perfekta föräldern. Och det är inte bara barnen som ska vara perfekta. Vi vill också ha ett perfekt hem, en perfekt trädgård och perfekta läppar. Det perfekta har blivit en ny religion, en farlig religion, eftersom den bara är "yta utan innehåll". För ett par generationer sedan stod människors sociala status i centrum, i dag handlar det mer om det känslomässiga: vi ska vara lyckliga. Att känna så kan göra oss förfärligt olyckliga, säger Jesper Juul.

Läs mer

Nneka Amu

ARTIKELN HANDLAR OM