Så blir du en mindre perfekt förälder

RELATIONER

1. Prioritera närheten

Ditt barn har ett behov av att komma nära och känna tillit - din strävan efter det perfekta gör det svårt. Den bästa medicinen mot perfektionism är ditt barns feedback i form av känslor, sinnesstämning, ord - som det är viktigt att du tar till dig - och din förmåga att glädjas över hans/hennes liv.

2. Uttryck känslor

När du märker att dina förväntningar på ditt barn dominerar dina tankar kan det vara bra att prata öppet om dem med din partner, eller med barnen när de är äldre än 4- 5 år. Det handlar inte så mycket om att barnen ska förstå varje ord du säger utan om att du ska uttrycka din tankar och känslor i en bindande relation så att du kan ändra ditt beteende.

3. Tänk efter

När du får lust att gå in och styra ditt barn tänk då efter för vems skull du gör det. Alla föräldrar är självupptagna, men det finns gränser för hur mycket självupptagenhet ett barn tål.

4. Är du osäker?

Om din perfektionism beror på osäkerhet kommer du att överföra den osäkerheten till ditt barn.Samma sak gäller överdriven självsäkerhet - ditt barn kommer att växa upp med låg självkänsla.

5. Sök hjälp

Har du som barn upplevt mycket kritik och osäkerhet är det ditt ansvar att själv söka hjälp. Det enda ditt barn kan hjälpa dig med är att växa upp och vara glad för sin egen skull och sitt liv - inte med att bli den du vill. Ambitionen att våra barn ska ha en bättre barndom än vår egen leder ofta till att det misslyckas.

(Källa Jesper Juul)

Läs mer