Barn som ser våld i familjen också offer

Nytt lagförslag från regeringen

RELATIONER

Stockholm

Barn som tvingas se våld i familjen ska också betraktas som offer.

Det föreslår regeringen som vill att barn som bevittnat våld ska få samma stöd som andra brottsoffer.

På torsdagen lägger regeringen fram ett lagförslag som innebär att barn som tvingas bevittna våld och misshandel i familjen också ska betraktas som brottsoffer.

- Utöver att betraktas som brottsoffer ska barn också ha rätt till brottsskadeersättning från staten, säger justitieminister Thomas Bodström till Sveriges Radios Ekoredaktion.

Bakgrunden till lagen är bland annat en dom i november förra året där Högsta domstolen slog fast att det inte var en fridskränkning av barnen när en man misshandlade mamman i deras åsyn. Domen väckte mycket kritik och krav på en lagändring från många håll.

Den nya lagen ska, enligt Bodström, innebära att barnen också får rätt till allt det stöd som brottsoffer får.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM