Trygg och stabil miljö krävs av familjehem

RELATIONER

Vad är ett familjehem?

Familjehem kallades tidigare för fosterhem. Kortfattat innebär familjehem att vara familj eller förälder åt någon annans barn. Familjehemmet blir barnets nya hem i allt från några veckor till en hel uppväxt. Ansvaret ligger hos kommunerna. Det är socialnämnden i varje kommun som beslutar om såväl godkännande av familjehem som placering.

Vem behöver ett familjehem?

Barn som saknar tillräckligt stöd från sina föräldrar eller ett fungerande boende kan placeras i ett familjehem. Det kan bland annat bero på sjukdom, missbruk eller personliga problem. Målsättningen är oftast att barnet ska kunna återvända till sin ursprungliga familj. Vid långvarig placering kan dock de ”nya” föräldrarna ansöka om vårdnaden för barnet.

Vad krävs av ett familjehem?

Generellt sett finns det inga formella krav på utbildning, materiell standard eller andra omständigheter. Det viktiga är en trygg och stabil miljö. Utgångspunkten är att barnets behov ska kunna tillgodoses. Familjehemmet har rätt till ersättning för barnets omkostnader, till exempel mat och kläder, och ett visst arvode. De som vill bli familjehem ansöker hos kommunen.

Hur går placeringen till?

Socialtjänsten utreder ett ärende om det finns en ansökan om behov av familjehem eller om det finns en anmälan om missförhållande. Placering kan ske antingen med föräldrarnas samtycke, enligt socialtjänstlagen, eller med tvång, enligt lagen om vård av unga, LVU. Om situationen är akut kan barnet flytta till ett tillfälligt jourhem för att sedan komma till ett familjehem.

Källa: Socialstyrelsen, Göteborgs stad, Lerums kommun och SCB.

Läs mer