Så slipper du föräldrastressen

Sex tips till ett lugnare liv

RELATIONER
Foto: m fogeman

1 Prioritera. Ställ frågan till dig själv: Vad skulle du göra om du hade

… tre veckor kvar att leva?

… tre månader kvar att leva?

… tre år kvar att leva?

När du inser att du inte hinner med allt, vad vill du göra? Skriv ner vad du vill prioritera.

2 Hitta andningshål. Många slits mellan det vi vill göra och det vi anser att vi borde göra. Känner du skuld för att du inte hinner engagera dig i jobbet, samtidigt som du hellre vill vara med dina barn? Lösningen är att hitta gläntor i vardagen. Det kan vara att sitta en stund i parken eller att leka med ditt barn och låta tvätten vänta några timmar.

3 Ha ett bollplank. Att ha någon att prata med är en utmärkt stressdämpare. Välj gärna någon utanför familjen så att du kan prata fritt om familjelivet.

4 Sänk kraven! Många överdriver sin egen betydelse. Skaffa barnvakt och avsätt tid för dig själv och din partner!

5 Lär dig anti-panik-tekniken. Du är tokstressad av jobbmöten, bankbesök, tvätt, disk. Mitt i alltihop blir ditt barn sjukt och måste hämtas från dagis. Panik? Nej, det är nu du ska ta en paus!

Stanna upp, ge dig tid att tänka.

Reflektera över din situation. Vad är akut, vad kan göras senare?

Gör det viktigaste eller det roligaste och lägg övrigt åt sidan.

6 Ta konflikterna. Är det alltid du som tvättar? Struntar tonåringen i disken? Ta konflikten och rensa luften. Fundera: vad stör dig mest? Vad kan du göra för att förändra situationen?

KÄLLA: Körskola för livet (Pan hörböcker)

Läs mer