Apparat larmade inte - barn dog

RELATIONER

Stockholm

I tio fall har barn skadats eller avlidit vid förlossningar till följd av att en ny övervakningsmetod inte slagit larm.

Metoden, kallad Stan, började användas för omkring fem år sedan och finns i dag vid hälften av landets förlossningskliniker, skriver Dagens Medicin.

I ett brev till klinikerna varnar nu Socialstyrelsens vetenskapliga råd i obstetrik för hur Stan används. Under de senaste tre åren har åtta barn fått allvarliga hjärnskador och två har avlidit på grund av fel eller missbedömningar vid användandet av metoden, uppger tidningen.

I samtliga fall har man använt sig av en kombination av övervakningsmetoder. Dels så kallad CTG-övervakning, en registrering av fosterljuden och livmoderns sammandragningar. Dels Stan, som går ut på att via en elektrod på fostrets skalp mäta fostrets EKG.

Om fostret drabbas av syrebrist ska Stan slå larm, men detta har inte skett i de aktuella fallen.

- Vi har sett att personalen haft svårt att använda sig av kombinationsmetoden och vill uppmärksamma dem på att vara försiktiga och inte sätta för stor tillit till Stan-analysen, säger Magnus Westgren, ett av de vetenskapliga råden bakom brevet, till Dagens Medicin.

Statens beredning för medicinsk utvärdering arbetar nu med att analysera riskerna med metoden.

TT