Inflammation hos unga överviktiga

Kan ge svåra sjukdomar

RELATIONER

Överviktiga ungdomar har en kronisk inflammation i kroppen som kan orsaka hjärt-kärlsjukdomar och diabetes senare i livet.

Det visar en doktorsavhandling vid Karolinska institutet.

Julia Wärnberg har undersökt 500 ungdomar i åldern 13-18 år i Spanien, där andelen överviktiga barn är bland de högsta i Europa. Hon fann att de överviktiga ungdomarna i studien hade förhöjda halter av inflammatoriska proteiner i blodet, samma sorts proteiner som hos vuxna ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar och diabetes.

Studien visar enligt Wärnberg att sjukdomarna kan dyka upp redan i 40-50-årsåldern i stället för när kring de 70. Hon hoppas att resultaten ska ge nya kunskaper om hur man kan motverka den högre risken för unga överviktiga att utveckla livsstilssjukdomar som vuxna.

Julia Wärnberg ska nu gå vidare och undersöka relationen mellan inflammation och övervikt hos 3 000 ungdomar i tio länder.

TT