Trångt på BB i Stockholm

”Alla kliniker går på högvarv”

RELATIONER

Förra året föddes nära 26 000 barn i Stockholm. Aldrig tidigare har så många barn fötts i länet och det är trångt på förlossningsklinikerna.

Barnafödandet slår åter rekord i Stockholm.

– Det föds mycket barn igen och de flesta kliniker går för högvarv, säger Lennart Nordström, verksamhetschef på kvinnokliniken vid Karolinska universitetssjukhuset till aftonbladet.se.

Fler än beräknat

Hittills i år har trycket varit hårt på framför allt Karolinska universitetssjukhuset i Solna och i Huddinge och på Danderyds sjukhus. Vid var och en de tre förlossningsklinikerna föddes ungefär 60 barn fler än under samma period förra året.

Ännu finns ingen prognos inför sommaren. Kvinnokliniken vid Karolinska universitetssjukhuset planerar dock för fortsatt hög belastning. Fler gravida ska också förmås att vända sig till mödravården istället för till förlossningen med sina problem.

– Många kommer till förlossningen fast det inte är aktuellt att föda och då måste man hantera den kvinnan seriöst. Är man orolig ska man vända sig till mödravården i första hand, men det är inte alltid uppenbart för patienten, säger Lennart Nordström.

”Aldrig proppfullt”

Ett antal kvinnor har hänvisats vidare från Karolinska universitetssjukhuset till andra sjukhus. Ingen ska dock behöva föda på ett ovärdigt sätt.

– Det är aldrig proppfullt. Vi kan alltid ta in en kvinna till som håller på att föda, men det blir på bekostnad av en kvinna som inte har lika akuta behov, säger Lennart Nordström.

Karin Lindblom