”När är det dags för barnen att lägga sig?”

RELATIONER

Jag undrar vilken tid en 7-åring, respektive en 11-åring bör lägga sig?

AnneLie svarar: Det är väldigt bra att ha olika tider när det skiljer mer är två år på barnen. Dels får man en egen stund med varje barn, dels får det äldre barnet känna sig mera vuxen.

Om ni stiger upp klockan 07.00, är det lämpligt att 7-åringen går och lägger sig 20.00 och släcker lampan senast 21.00.

För 11-åringen kan du skjuta en timme på tiden: i säng klockan 21.00 och släckning 22.00.

Natta varje barn i 15 minuter. Låt sedan barnet läsa eller lyssna (ev med hörlurar) på ljudbok eller lugn musik i 45 minuter för en bra nedvarvning. Just 11-åringar har stort behov av att få trygghet med vuxensamtalet. I denna ålder väcks många existensiella frågor, vilket kan skapa en hel del oro.

Trygga samtal med bekräftelse från förälder betyder mycket mer än man kan tro.