Styvpappor svartsjuka på exen

Men har längre förväntningar på styvfamiljen

RELATIONER

Styvpappor kan ha det lättare än styvmammor.

Kraven är lägre på dem, och de är inte lika svartsjuka på partnerns barn.

Det menar författarna till en bok om styvfamiljer.

Journalisten Anna Lagerblad och tv-producenten Linda Hambäck har skrivit boken ”Familjepack”, där de intervjuat många styvföräldrar. De upptäckte vissa skillnader mellan kvinnor och män.

–Styvpapporna verkar ha lite lägre förväntningar på hur den nya familjen ska fungera, och det är bra. De är gärna lite avvaktande i början, ligger lågt och låter barnen ta initiativ, säger Anna.

– Styvmammorna däremot kunde bli besvikna om inte alla älskade varandra från dag ett.

Samtidigt hänger de gamla könsrollerna kvar – till fördel för papporna. En styvmamma förväntas kliva snabbt in i en klassisk mammaroll och fixa matsäckar, skjutsa och vara allmänt omhändertagande. En styvpappa behöver

inte vara lika engagerad för att ses som duktig.

Medan kvinnorna ofta beskriver sin skuldfyllda svartsjuka gentemot styvbarnen, så har styvpapporna större problem med exmännen.

–De kände konkurrens och revirtänkande. Men enligt våra intervjuer behöver ingen egentligen vara rädd för att partnern ska gå tillbaka till sitt ex – ingen kunde tänka sig det, berättar Linda.

Ett problem för styvpappor kan vara att förhålla sig till bilden av att styvpappor kan begå sexuella övergrepp mot sina styvbarn. En man i boken berättar till exempel att han är rädd för att låta styvdottern sitta i knät och kramas för att det kan verka märkligt.

Läs mer

Cecilia Gustavsson