Skräddarsy ett syskon till ditt sjuka barn

Ny teknik ska ge friska barn som kan donera organ till sina syskon

RELATIONER

Snart kan du med provrörsbefruktning och rätt diagnostik välja ett friskt embryo. Det friska barnet kan i sin tur donera organ till sitt sjuka syskon.

Läkaren Jacek Winiarski, professor i pediatrik, vill prova tekniken i Sverige.

Jacek Winiarski vill hjälpa två barn som lider av blodsjukdomen thaiassemia major, en genetisk sjukdom som är vanlig i Medelhavsområdet. Barnen får blodtransfusioner var tredje vecka.

Nästan dagligen får de dropp som tar cirka tolv timmar.

Men med transplantation av organ från exempelvis ett friskt syskon, kan nio av tio fall botas. Föräldrarna till de sjuka barnen vill kunna ge barnen friska syskon. Och i framtiden vill de även att syskonet ska kunna donera en del av sin benmärg eller navelsträngsblod för att kunna hjälpa sina sjuka syskon, skriver Dagens Medicin.

Ny lag kan tillåta urval

I Sverige har tekniken att kunna välja bort en sjukdomsframkallande gen funnits i ett tiotal år. Men möjligheten att kunna ”skräddarsy” fram ett barn, som att välja vävnadstyp, har varit förbjudet.

I somras trädde dock en ny lag i kraft som godkänner möjligheten att välja rätt vävnadstyp ”om synnerliga skäl föreligger”.

– Alternativet är att kvinnorna blir gravida på naturlig väg och sedan gör fosterdiagnostik och eventuellt aborterar ett sjukt barn, med allt vad det innebär, säger Jacek Winiarski till tidningen Dagens Medicin.

– Märkligt nog är det mer accepterat. Personligen tycker jag att det – ur ett etiskt perspektiv – är mindre problematiskt att ta bort ett embryo som bara består av några få celler.

”Synnerliga skäl”

Diagnostiken kommer att utföras på Karolinska universitetssjukhuset i Solna om Socilastyrelsen godkänner Jacek Winiarskis begäran.

– Det här är helt nytt. Eftersom det ska prövas mot bakgrund av ”synnerliga skäl” är det snarast en medicinsk bedömning, så jag kan tänka mig att det är vårt vetenskapliga råd som kommer att ta slutgiltig ställning i den här frågan, säger Elin Siljehag, ansvarig jurist på Socialstyrelsen.

Så väljer man ett friskt embryo

Charlotte Sundberg