Nästan alla väljer abort

Foto: Lina Boström
"Många vet inte hur bra livskvalitet både föräldrar till barn med Downs syndrom och barnen själva kan ha i dag" säger Pia Eneström och Katarina Lindberger.
RELATIONER

Tekniken för att hitta foster med Downs syndrom går snabbt framåt.

– Tyvärr halkar etikfrågrna efter, säger Katarina Lindberger och Pia Eneström, som utbildar vårdpersonal om Downs syndrom.

Alla gravida över 35 år erbjuds fosterdiagnostik. Förutom fostervattensprov – som kan ge missfall – har nya sätt att riskbedöma utvecklats de senaste åren.

Katarina Lindberger och Pia Eneström har båda barn med Downs syndrom. De arbetar med att sprida kunskap om bemötande och omhändertagande då ett barn med DS föds, både till mödravårdscentraler och förlossningspersonal.

Risk för slentrian

– Det finns en stor frustration hos barnmorskor som erbjuder fosterdiagnostik – de lär sig om tekniken, men inte om de etiska aspekterna. Den stora faran är att proven blir slentrian i takt med att tekniken förfinas, säger Katarina.

Enligt deras erfarenheter väljer nästan alla som får ett foster diagnosticerat med DS att göra abort.

– Vårdpersonal saknar ofta kunskap för att informera om den livskvalitet barn med Downs syndrom har i dag. DS framställs ibland som det värsta som kan hända. Då är det svårt att som gravid tänka att detta faktiskt kan bli något bra, säger Pia.

Behandlas olika

De har märkt hur olika par som får ett barn med DS behandlas på sjukhusen. En del får stort stöd medan andra kan få höra ”så tragiskt!”

– En dålig start kan göra att det går sämre för föräldrarna. Man måste bemöta varje familj efter deras förutsättningar.

Mammorna i Sverige blir allt äldre. Ändå föds inte fler barn med DS.

– Det beror på att antalet avbrutna graviditeter ökat successivt sedan fosterdiagnostik blev möjligt, säger Birgitta Ollars, Socialstyrelsen.

Upp till var och en

Kommer ännu fler foster med DS att aborteras i takt med att teknikerna för diagnos förfinas?

– Det är svårt att veta. Det är upp till var och en efter rådgivning. En äldre kvinna som vet att det troligen är sista chansen att få barn över huvud taget fattar kanske inte samma beslut som en som redan har flera barn, säger Birgitta Ollars.

Läs också:

En extra kromosom ger Downs syndrom

Cecilia Gustavsson

ARTIKELN HANDLAR OM