Jag är som en barnvakt åt min egen dotter

RELATIONER

Jag är en pappa som har min 5-åriga dotter hos mig varannan torsdag–måndag. Jag vill få mer tid med vår dotter, men de sociala myndigheterna anser att små barn ska ha huvuddelen av boendet hos mamman. Nu vill mamman att jag ska ta hand om min dotter när hon jobbar kväll. Jag har absolut inget emot det, men det är hela tiden på hennes villkor. Jag har föreslagit att vi kan utöka umgängesdagarna, men mamman vägrar och i?stället lämnar hon över ansvaret till sin son, som inte är mogen för det. Jag ska inte behöva känna mig som en barnvakt till min dotter. Har försökt att vid samtal via socialen förmå henne att förstå, men jag får alltid backa. Hur kan jag gå vidare?

Göran

Nanny AnneLie: Det är bra att ni har haft familjesamtal kring umgänget, fortsätt med att ha regelbundna möten kring dottern. Har man gemensam vårdnad ska man bestämma vilka som ska ha ansvar för barnet. Det passar ju bra att utöka ditt umgänge någon dag, det blir ju ett långt hopp emellan dina umgängesdagar. Att få hjälp i dessa samtal mellan dig och barnets mamma kan vara viktigt. Låsta positioner eller att någon av parterna känner sig hotad i sin roll är det största hindret mot en bra kommunikation. Att lämna dottern till mamman sent på kvällen ska bara ses som tillfällig nödlösning. Bättre då med övernattning hos dig. Att ni försöker hålla en god ton i ert samarbete kring dotter kommer henne till godo. Glöm aldrig att ert agerande kommer att vara en modell för er dotter i framtiden.