Gammal pappa ökar risk för autism

Löper sex gånger större risk att få autistiskt barn

RELATIONER

Män över 40 år löper sex gånger större risk att få ett autistisk barn än män under 30 år. Det visar en ny studie som också pekar på att mammans ålder har mindre betydelse.

Tidigare har man främst fokuserat på kvinnans ålder när det kommer till risker under graviditeten. Men en ny studie av forskare som gått igenom sex årskullar barn födda i Israel, visar att pappans ålder kan öka risken för bland annat autism.

– Jag är inte förvånad över resultatet. Jag har själv forskat på schizofreni och kom då fram till att en äldre man som blir pappa löper tre gånger så stor risk att få ett barn som drabbats av schizofreni, säger Christina Dalman som är forskare och överläkare vid Stockholms läns landsting.

I Sverige och resten av västvärlden ökar genomsnittsåldern bland nyblivna föräldrar. Studien som publicerats i septembernumret av Archives of General Psychiatry visar att risken för autism, vattenskalle, schizofreni och gomspalt ökar om pappan är äldre.

– Den här studien är pålitlig och mycket välgjord. Men man vill ju gärna se fler studier med liknande resultat innan man kan känna sig säker på sambandet.

Kan bero på defekta spermier

Forskarna analyserade först en mindre grupp bestående av 130 000 barn. De kunde då konstatera att medan pappans ålder direkt kunde kopplas till riskökningen spelade mammans ålder inte någon roll. Studien utökades då till att man undersökte grupp av nästan 320 000 barn och kunde även då se sambandet mellan pappans ålder och en ökande risk för bland annat autism.

– Jag trodde själv länge att mammans ålder var den främsta riskfaktorn. Först 2002 började jag tittat på pappans ålder, säger Christina Dalman.

Det var dock få barn som drabbats av autism. Drygt åtta barn av 10 000 var autistiska.

För pappor över 50 år kunde studien inte ge tillförlitliga resultat då gruppen barn med så gamla pappor var så få. Men enligt forskarna var dock tendensen att risken ökar med en ökande ålder.

Varför risken för autism ökar med pappans ålder är dock oklart. En av teorierna är att det kan vara något fel med spermierna. Eftersom mannens spermier delar sig under mannens livstid ökar sannolikheten för att det så småningom skulle kunna uppstå ett genetiskt fel som då skulle drabba alla spermier som tillverkades efteråt.

– Men det kan dock finnas många olika skäl till att risken för exempelvis autism ökar med åldern. En förklaring kan vara att en del män som väntar länge med att bilda familj kanske har en annan personlighet med asocialt beteende, vilket kan ha ett samband med sjukdom, säger Christina Dalman.

Läs mer:

Susanna Vidlund