”Kvinnorna bryter mot normerna”

Individualister vill bestämma själva hur de ska föda

RELATIONER

Några vill föda hemma, med familjen, utan bedövning.

Andra vill ha planerat kejsarsnitt med all tänkbar medicinsk expertis.

Ändå är de lika.

Birgitta Hellmark Lindgren.

Att föda är något djupt personligt, och alla har sina egna förväntningar, rädslor och önskningar.

Birgitta Hellmark Lindgren, filosofie doktor i kulturantropologi vid Högskolan Dalarna, har i en avhandling studerat de kvinnor som kan framstå som mest olika av alla: hemföderskor och de som vill ha planerat kejsarsnitt.

”Går utanför mödravården”

– Båda de här grupperna bryter mot normerna och går utanför mödravårdens snitslade bana, säger hon.

Andra generella likheter är:

De är individualistiska och vill bestämma själva.

De tar reda på mycket fakta – både för att de är engagerade och för att kunna motivera sina beslut.

De är riskmedvetna.

De vill ha kontroll.

De söker maximal trygghet.

– Däremot är vägen till trygghet olika, säger Birgitta Hellmark Lindgren.

Båda grupperna söker trygghet

De som vill ha planerat snitt söker tryggheten i modern teknik och medicinsk personal.

Hemföderskorna känner mest lugn hemma. De vill ha närstående omkring sig och känna barnmorskorna.

Båda grupperna stöter på fördomar från omgivning och vårdpersonal. Hemföderskorna kan ses som bakåtsträvande grönavågare som tar risker med barnet. Och de som vill ha snitt kan stämplas som ”inga riktiga kvinnor” som vill planera in förlossningen i almanackan.

– Jag tror att vården reagerat med överraskning när kvinnor börjat ställa krav och inte är som man är van vid. Man måste möta varje kvinna i den situation hon är, säger Birgitta Hellmark Lindgren.

Diskussionsgrupper på nätet har blivit en frizon för de som vill föda på ”eget” sätt och diskutera det utan att mötas av kritik.

Hemmaföderskan - sådan är hon

Läs också:

Cecilia Gustavsson

ARTIKELN HANDLAR OM