”Onödigt många föds med snitt”

RELATIONER

I dag föds nästan vart femte barn med kejsarsnitt.

Detta är en het potatis som delar läkare, barnmorskor och mammor i olika läger.

En ny studie om faran med kejsarsnitt har lagt ytterligare bränsle på debatten.

En del kvinnor välkomnar kejsarsnitt som rena himmelriket. Andra tar det som en stor förlust.

Enligt ny statistik från Socialstyrelsen var andelen kejsarsnitt uppe i 16,8 procent av landets förlossningar 2004.

Det är en dramatisk ökning. Tio år tidigare var siffran 11,5 procent. Akuta och planerade snitt ökar ungefär lika mycket.

Psykiska orsaker

Mest ökar kejsarsnitt som har psykologiska orsaker, men de står bara för en tiondel av den totala ökningen. Enligt en ny amerikansk studie löper barnet ökad risk att dö just vid planerat kejsarsnitt utan medicinsk orsak.

– Men den avspeglar absolut inte hur det ser ut i Sverige. Det kan bero på andra förhållanden i USA eller på urvalet i undersökningen, säger docent Karin Källén, som gjort en stor studie om kejsarsnitt åt Socialstyrelsen.

”Får inte göra fel”

Det händer att läkare beslutar att snitta ”för säkerhets skull”.

– Trycket att absolut inte göra fel har ökat. Ingen blir fälld i Ansvarsnämnden för ett kejsarsnitt för mycket, däremot om man gjort ett för lite, säger Ulla Waldenström, professor vid Karolinska Institutet.

Stor osäkerhet

En stor andel av den här jätteökningen är onödig rent medicinskt. Det konstaterar Socialstyrelsen i en rapport. Där skrivs vidare att det aldrig kommer att gå att sätta upp klara kriterier för när ett kejsarsnitt bör göras. Osäkerheten om nytta och risker för mor och barn gör hela frågan infekterad.

Magnus Hagmar, förlossningsöverläkare på Nyköpings lasarett, tycker att debatten är för försiktig i Sverige:

– Man kan inte allmänt säga att vaginal förlossning eller kejsarsnitt är det bästa för alla. Valet är komplicerat och beror på individuella faktorer. Det väsentliga är därför att varje kvinna som tvekar över hur hon ska föda får tid att noggrant planera sin förlossning tillsammans med läkare.

”Ingen beställning”

Har man rätt att få kejsarsnitt?

Ulla Waldenström, Karolinska institutet, svarar:

– Nej, det är ingen beställningsprodukt. Läkaren har det medicinska ansvaret, men självklart vill man se till att patienten får det så bra som möjligt.

Cecilia Gustavsson

ARTIKELN HANDLAR OM