Ofödda dör när EKGmätaren sviker

Metoden används trots tidigare varning

RELATIONER

Ytterligare ett nyfött barn har dött efter att ha övervakats med den kritiserade STAN-apparaten.

Barnet hjälptes ut med en sugklocka - men för sent.

Babyn var mycket mer illa däran än personalen befarade. Efter två dagars intensivvård avled barnet.

Anna Pohjanen, verksamhetschef för förlossningen på Sunderbyns sjukhus utanför Luleå, har nu anmält händelsen till socialstyrelsen. Enligt henne gav den övervakningsapparat som användes under förlossningen inte en rättvis bild av hur kritiskt läget var.

Syrebrist ska ge larm

-Vi vill veta vad som hände och se om det går att undvika att det händer igen. Både för föräldrarnas och vår egen skull, säger Anna Pohjanen.

Vid övervakning med så kallad ST-analys (STAN) mäter man barnets EKG med hjälp av en elektrod på fostrets hjässa. Uppstår syrebrist ska apparaten slå larm.

Har redan varnat

Redan i våras varnade socialstyrelsens vetenskapliga råd för riskerna med metoden. Tio nyfödda hade då avlidit eller drabbats av allvarliga hjärnskador sedan felsignalen uteblivit eller kurvan tolkats fel. Strax efteråt ifrågasatte Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, nyttan av metoden då den inte ökat säkerheten, utan ger en falsk trygghet.

Caroline Hougner