Spermabrist i England

Donatorerna sviker efter ny lag

RELATIONER

Spermabankerna i Storbritannien har drabbats av kris. Flera spermabanker står utan donatorer och med tomma förråd. Orsaken till krisen är en ny lag som trädde i kraft förra året.

Intresset hos de engelska männen att donera sperma har varit en nedåtgående trend sedan 1990-talet. Men för många spermabanker har en ny lag som trädde i kraft förra året inneburit ett ännu större bortfall av donatorer, skriver BBC. Lagen som ger barnet rätten att få veta identiteten på donatorn, från och med barnets 18-årsdag, har fått donatorerna att fly.

Hårda regler

Spermakrisen drabbar nu främst par som inte kan bli gravida på egen hand och vars enda utväg är att vända sig till en fertilitetsklinik.

– Finns det inte tillräckligt många män som är villiga att donera sperma, och som accepterar att deras identitet kan avslöjas, kommer vi inte heller att kunna behandla våra patienter. Att importera sperma från andra länder är dessutom näst intill omöjligt eftersom reglerna kring den typen av import är otroligt hårda, säger dr Allan Pacey, sekreterare på British Fertility Society till BBC.

Fem av hundra får donera

70 procent av alla spermabanker i England har uppgett att de för närvarande inte får någon sperma alls eller att de har svårigheter att hitta donatorer.

Möjligheten att hitta godkända spermadonatorer är även i normala fall begränsade. Av 100 män som är villiga att donera sperma godkänns i snitt enbart fem.

Likadan lag i Sverige

I Sverige omfattas spermadonatorerna av likadan lag som i England.

– Vi har ingen statistik på om spermadonatorerna har blivit färre efter att lagen om identiteten trädde i kraft för några år sedan. Det finns en känsla av att donatorerna svek under en kortare period men att det snabbt reglerades upp till samma nivå som innan lagen trädde i kraft, säger Kerstin Nordstrand, utredare på Soicalstyrelsen.

Enligt svensk lag kan barn till donatorer aldrig göra anspråk på underhåll eller ärva donatorn. De som donerar sperma privat faller dock utanför denna lag och kan krävas på underhåll.

Mary Örnborg