Optikerns metod gör läsningen lättare

RELATIONER

Optikern Lena Rasmussen hävdar att särskilda övningar kan utveckla seendet och förmågan att läsa och skriva.

Det kan löna sig att träna bort spädbarnsreflexer som blivit kvar.

Pedagogiska prylar. Optikerna Lena Rasmussen och Anna Eklund har många fiffiga grejer som man sällan ser hos en ”vanlig” optiker.

På synmottagningen Optokonsult arbetar optikerna efter en metod som Lena Rasmussen utvecklat.

– Det nya är att vi kombinerar synträning med övningar mot spädbarnsreflexer, säger Lena Rasmussen.

Att synträning – syn- och ögonövningar – skulle ge bättre syn är kontroversiellt. Ännu längre från huvudfåran är påståendet att synen kan förbättras genom övningar mot kvarvarande spädbarnsreflexer. Men själv är Lena övertygad.

– Jag märker att de som har aktiva spädbarnsreflexer betydligt snabbare får en förbättrad syn, om de gör reflexövningar också.

Går att åtgärda

Resultaten kan vara att vuxna slipper huvudvärk, och att barn – som tidigare haft svårigheter – lär sig läsa och skriva.

På Optokonsult testas nu om reflexerna är aktiva på alla kunder.

– Om de är aktiva så är det inte hela världen, för vi kan göra något åt det. Men det kommer inte att ske av sig självt, om det inte gjorde det när man var liten. Det krävs att man tränar.

Individanpassat

Övningarna ska vara individuellt anpassade, och förstärka sådana rörelser som spädbarn nöter naturligt. På så sätt kan reflexerna bli underordnade mer utvecklade funktioner i hjärnan, både hos barn och vuxna.

5 spädbarnsreflexer som testas

Spädbarnet styrs av många reflexer, exempelvis när det griper tag när handflatan berörs eller söker med munnen efter mat.

Eva Anell