Föräldrafusket värre än väntat

Var femte sjukanmält barn var på dagis eller i skolan

RELATIONER

650 miljoner kronor. Så mycket pengar har betalats ut till föräldrar som felaktigt anmält sitt barn som sjukt för att få ersättning.

En ny utredning visar att föräldrafusket är mycket mer utbrett än väntat.

Av totalt 2,9 miljarder kronor som betalats ut för vård av sjukt barn, kan så mycket som 650 miljoner kronor ha betalats ut felaktigt till föräldrar som inte tagit hand om sitt sjukanmälda barn. Det visar en ny rapport från IFAU, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, rapporterar Ekot.

– Jag tycker att den här nivån är överraskande. Undersökningen visar med god precision att det handlar om betydligt högre siffror än vad vi är vana att se, säger Björn Blomqvist som är ordförande i regeringens delegation FUT, Delegationen för åtgärder mot felaktiga utbetalningar, till Ekot.

Jämnt mellan könen

Istället för att vara sjuk och hemma med sin förälder, visade det sig att många sjukanmälda barn var på dagis eller i skolan. Föräldern som hade anmält sig som hemma för vård av sjukt barn, var på jobbet eller tog ledigt men ändå fick ut ersättningen.

Undersökningen visar att fusket mätt i kronor är relativt jämnt mellan könen. Men medan fler pappor någon gång utnyttjar systemet, är fusket mer omfattande i timmar hos de mammor som väljer att fuska till sig ersättning.

Nyligen visade en undersökning som Försäkringskassan gjort att fusket med ersättning för vård av sjukt barn ligger på ungefär tio procent. De nya uppgifterna visar att fusket kan vara dubbelt så högt.

Björn Blomqvist menar att förklaringen till de högre siffrorna är att man denna gången inte bara kontrollerat med arbetsgivaren om den som sjukanmält sitt barn varit på jobbet, utan att man nu har bättre metoder.

– Det man fångar upp i den här utredningen är personer som medvetet utnyttjar systemet, säger Björn Blomqvist.

Om bidragsfusket:

Undersökningen från IFAU, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, visar på statistiska skillnader bland de som felaktigt utnyttjar bidrag.

Tidigare artiklar:

Susanna Vidlund