Hur ska han klara nya skolan?

Nanny AnneLie svarar på läsarfrågor

RELATIONER
Foto: Per Björn
Känsligt Att börja i en ny skola är alltid en omställning men visa intresse och förklara att det tar tid att få nya vänner.

Min 11-årige son har gått i särskola och ska nu börja i en skola där de har integrerat särskoleundervisning med vanlig undervisning. Det är jättebra, men skolan är stor och ryktet säger att det är en våldsam skola där mentaliteten är tuff. Hur kan jag hjälpa min son inför starten i den nya skolan? Vad gör jag om det händer något? Han är så känslig, och det brukar vara svårt att få honom att prova igen efter ett misslyckande. Hälsningar, L.Å

Nanny AnneLie svarar: Jag förstår din oro till fullo. Han är dessutom i en känslig ålder. En stor skola med dåligt ryckte låter inte bra, men försök att inte föra över negativa förväntningar på sonen. Prata istället mycket kring hur det kommer att fungera i den nya skolan. Få honom att bli trygg i skolväg, tider och vilka lektioner han kommer att ha. Ta kontakt med föräldraföreningen (om det finns) i skolan och erbjud dig att sitta med i styrelsen. Det tas ofta emot med glädje. Det kan vara ett bra sätt att få inblick. Delta i alla föräldramöten, tala gärna om din oro med hans kontaktlärare, så ni kan ha ett nära informationsutbyte. Visa att du finns för honom och att detta kommer ni gemensamt att lösa. Förklara att det tar tid att komma in i en ny gemenskap, men att han inte skall behöva uppleva våld på sin skola. Då får ni byta.

Jag tycker att det kan vara kul att fika ute men jag gruvar mig alltid eftersom mina pojkar, 4 och 6 år, alltid springer runt och sitter aldrig stilla på stolarna. De lyssnar inte på vad jag säger. Jag köper hellre med mig så vi fikar hemma. Vad ska jag göra? /Maria

Nanny AnneLie svarar: Gå på kafé med ett av dina barn åt gången. Det finns alltid någon liten stund i månaden då man kan få hjälp med det ena barnet. Ha ett rättvist system där ni regelbundet kommer iväg. Dina söner kommer att växa med denna vuxen/barntid. Du som mamma förmedlar även att du tycker om detta och att det är en viktig stund med just det barnet. Det är verkligen ett mysigt tillfälle att sitta med sitt barn på ett fik. Sitta med fler än ett barn är oftast inte kul. Det blir inte tillfälle för tvåsamhet, utan bara ytterligare ett lektillfälle för barnen. Som förälder blir det bara en snabbfika och tjat.

Vår 7-åriga dotter gillar inte att bli motsagd. Nu har hennes beteende eskalerat och hon säger/skriker dumma elaka saker till oss vuxna. För två år sedan införde vi en ”skämsstol”, där får den sitta som inte följer reglerna i så många minuter som man är gammal. Det har fungerat ganska bra. Men hur ska vi bemöta de fula orden? Det är jättesvårt att inte bli sårad när hon häver ur sig dessa uttryck. Det slutar ofta med att vi skriker tillbaka eller försöker ”prata förstånd” med henne när hon är arg, vilket inte blir bättre. /Vilsen förälder

Nanny AnneLie svarar: Ni måste nå er dotter på ett mognare sätt. Protesterna handlar nog om att ni inte respekterar hennes medbestämmande. Det hon har kvar är att trigga er till att skrika emot. Att skapa rutiner med hennes hjälp är det bästa ni kan uppnå. Inför mötestid, och prata om hur familjen ska ha det. Styrmedel i detta kan vara veckopeng eller tv-data-tid. Det är dömt att misslyckas om man försöker ”prata förstånd” under affekt. Att kräva ett ”förlåt” utan innehåll är också bara ett spel. Bestäm tillsammans vad som blir följden av oacceptabla ord. Barn är ofta hårda domare själva.

Skriv till mig!

Foto: maria östlin

Läs tidigare frågor till Nanny AnneLie:

AnneLie Arrefeldt ([email protected])