Yogaövningar för barn

"Jag upplever att barnen blir lugnare av yoga"

Foto: Peter Orevi
Halvbrygga Ligg ner på mattan. Placera bägge fötterna i mattan med höftbredds avstånd mellan fötterna. Lyft sakta upp höften från mattan. Håll gärna en stödjande hand under ryggen och var uppmärksam på minsta tecken på obehag. Det går lika bra att låta ryggen ligga kvar i mattan.
RELATIONER

Vill du ha en gemensam aktivitet tillsammans med dina barn men vet inte vad ni ska hitta på? Börja träna yoga! Ett utmärkt sätt att umgås på som dessutom kan leda till att barnens stress och oro försvinner.

Foto: Peter Orevi
Yogaläraren Annette Lefterow.

Den otrygghet och stress som många barn utsätts för kan lätt dämpas med hjälp av barnyoga tycker den personliga tränaren Annette Lefterow. Nyligen gav hon ut boken "Junior Yoga" som hon hoppas ska leda till att fler barn ska nå balans mellan kropp och själ.

– Samhället idag är fullt av information och det kommer många rapporter om psykisk och fysisk ohälsa i unga år. Jag tycker därför att det är viktigt att man belyser aktiviteter som kan dämpa stress och ge lugn och ro till barn, säger hon.

Annette Lefterow tycker att barnen kan börja med yoga när de är åtta år gamla. Innan dess kan man också göra övningar men då bör det baseras på lek och imitation.

– Många av mina vuxna elever berättar att barnen direkt tar efter när de gör yoga hemma. Det är naturligt för barn att härma och därför är det viktigt att vi som föräldrar anammar en lugn och harmonisk livsstil så vi inte överför stress på våra barn, säger hon.

Inga prestationskrav

– En viktig del av yoga för barn är att det inte finns några krav på prestation eller att man måste vara duktig. Barnen får låta fantasin vara ett redskap. Till exempel så har yogans olika positioner fått sina namn från djur och natur. Vi gör solhälsningar och positioner som trädet, hunden, katten, örnen och plogen. Samtidigt som det är en lek så ger övningarna fysisk smidighet, koordination, balans, energi och avslappning.

Vad skiljer vuxenyoga från barnyoga?

– För barnen bör det vara mer inriktat mot smidighet och balans än mot styrka. I vuxenyoga arbetar man mycket med andning, fysiska yogadiscipliner och ställningar. I barnyoga lägger man mer fokus på övningar som ger balans och smidighet snarare än statiska styrkepositioner.

Varför vill du rekommendera yoga för barn?

– För att det är fokus på här och nu. Jag upplever att de blir lugnare med yoga. Det stärker självkänslan.

Hur då?

– Med yoga så är man bra som man är. Man känner ett välbefinnande i positionerna och när man blir bättre på dem så stärks självkänslan. För det handlar ju inte om prestation alls utan om balans.

Några övningar:

Foto: Peter Orevi
Foto: Peter Orevi

En fantasiresa

Använd din fantasi och led er in på en gemensam resa i det inre. Sitt i skräddarställning eller ligg ner med slutna ögon. Andas lugnt. Den följande texten heter "Min stjärnhimmel" och är ett exempel på en resa som du kan läsa för barnen.

Foto: Ablestock

Anna Swantesson

ARTIKELN HANDLAR OM