"Är man beredd att ta emot ett äldre barn så går det fortare"

Adoptionsutredaren Ingrid Stjerna chattade med läsarna om adoption.

RELATIONER
Foto: Ablestock

Ingrid Stjerna säger: Hej, nu är jag här!

Moderator säger: Då börjar vi!

Jens säger: Från vilket land adopteras flest? Varför just det landet? mvh, Jens

Ingrid Stjerna säger: Just nu är det från Kina. De har en väldigt väl fungerande organisation och dessutom är det många barn som behöver få nya familjer där.

Mia säger: Är det svårare att få adoptera om man redan har ett biologiskt barn? Vi har en dotter med ett ärftligt kromosomfel som ev syskon skulle kunna få och funderar på adoption som alternativ.

Ingrid Stjerna säger: Nej, det är inte svårare, så vida det inte är så att familjen har stora svårigheter på grund av det barn som de redan har.

Oscar säger: Hejsan! jag har två saker jag undrar. Varför har man inte fler (eller om man har över huvudtaget) "kampanjer" för att fler ska adoptera? Och sen vad kostar det i medeltal att adoptera?

Ingrid Stjerna säger: Egentligen behövs det inga kampanjer för att få folk att adoptera. Det styrs ju av folks längtan efter barn. Och dessutom: de barn som de flesta vill ta emot (dvs de små, friska) de barnen är det redan en kö för. Många vill ta hand om dem. Om man skulle ha en kampanj så skulle det vara för de lite äldre om mer svårplacerade barnen. Kostnaderna ligger mellan 50000-150000 beroende på hur stora kostnaderna är kring varje barn.

Ina säger: Vad är det för åldersregler för mig som vill adoptera som ensamstående?

Ingrid Stjerna säger: Samma åldersregeler för för par, dvs man ska helst inte starta ett nytt föräldraskap när man är över 42 eller 45, men det finns ingen exakt åldersgräns utan man beslutar från fall till fall.

Lisen säger: Kan man söka något ekonomiskt bidrag om man vill adoptera?

Ingrid Stjerna säger: Numera får alla vid adoptionsbeslutet ett bidrag på 40000 från staten (försäkringskassan) men oftast kostar det betydligt mer.

Christina säger: Ungefär hur många procent av de som vill adoptera i Sverige "lyckas inte", alltså hur vanligt är det att man inte får?

Ingrid Stjerna säger: Det finns inga siffror eftersom man sällan kommer fram till ett avslag. Det är många som ändrar sig på vägen och kommer fram till att de inte ska adoptera.

Anonym säger: Hej, vad har jag som homosexuell man för chans att adoptera ett barn?

Ingrid Stjerna säger: Enligt lagen har man som homosexuell (par i ett förhållande) rätt att få sin sak prövad. Men än då länge är det inga av våra givarländer som har accepterat homoxeuella svenska par till sina barn.

Sandra säger: Finns det några grundkriterier för att få adoptera? Ex måste man vara gift, en viss ålder, etc....

Ingrid Stjerna säger: Som par måste man vara gift. Åldersgräns finns bara nedåt - man måste vara över 25 år, men helst inte så mycket över 45 år. Förövrigt behöver man bara vara en vanlig hederlig svensk som trivs bra med sin livssituation.

Maja säger: ungefär hur lång tid kan man behöva vänta från det att man bestämmer sig för att adoptera till det att man har "fått hem" barnet?

Ingrid Stjerna säger: Oj, det är olika. Det beror på vem man är och hur väl ens egna önskemål stämmer överens med givarlandet. Om man är beredd på att ta emot ett lite äldre barn så går det fortare än om man vill ha ett litet friskt barn, då tar det längre tid eftersom köerna där är långa.

M säger: Jag är gift med en man som är adopterad från Korea och tillsammans har vi 2 barn. Vad har våra barn för möjligheter att få ta del av de papper som finns i Korea om min man dör?

Ingrid Stjerna säger: Bra fråga. Din man har nog nu ganska bra möjligheter att söka sin bakgrund i Korea och det borde hans barn också ha. Jag tror att han/de kan få hos organisationen Adoptionsccentrum som sammarbetar nära med Korea.

Milo säger: Är det olika dyrt att adoptera? Vars är det dyrast respektiva billigast? mvh Milo

Ingrid Stjerna säger: Ja, det är dyrt. Jag tror att de Baltiska länderna är något billigare eftersom resekostnaderna blir mindre, men vilka som är dyrast det kan inte jag svara på. Fråga någon adoptionsorganisation.

Moderator säger: Nu kommer den sista frågan.

Peter säger: Får man ta ut föräldrapengar när man är och hämtar sitt barn?

Ingrid Stjerna säger: Ja, det är samma som när man har biologiskt barn. Från den dagen då man har barnet i sin vård.