”Ju yngre man är desto lättare är det att fastna”

Nu ska datorspelsberoende undersökas

1 av 2 | Foto: AFTONBLADET BILD
RELATIONER

Spelar dina barn så mycket datorspel att det ger konflikter i familjen?

Struntar ditt barn i skolan och umgås han eller hon inte lika mycket med sina kompisar längre?

Då kan ditt barn lida av datorspelsberoende.

Trots att datorspelsberoende inte är något helt nytt fenomen så är forskningen på området liten. Därför startar nu företaget Nixgame en undersökning för att ta reda på hur problemet ser ut och vilken hjälp som efterfrågas.

– Vi ser en ökning av folk som ringer in och vill prata med någon om datorspelsberoende och vi märker att allt fler vänder sig till ideella organisationer och anhöriggrupper. Men vi vet inte hur stort problemet är, säger Anna Nyman på Nixgame.

Isolerar sig

Nixgame tillhör ett företag som heter Spelinstitutet, och där finns det en stödlinje som bemannas på uppdrag av Folkhälsoinstitutet. De som ringer dit berättar ofta att spelandet leder till konflikter i familjen och att den som spelar isolerar sig framför datorn.

– Skolan eller arbetet kan bli lidande. De sociala kontakterna i det verkliga livet kan drabbas. Det är en varningssiggnal om det är så att personen i fråga slutar med alla andra aktiviteter eller drabbas fysiskt eller psykiskt, säger Anna Nyman.

Till Spelinstitutets stödlinje ringer främst mammor till spelande tonårssöner.

– Vi hänvisar till litteratur, anhörigföreningar och till den behandling som finns, men framför allt så ger vi stöd. Många gånger handlar det om att tala av sig och berätta för någon om sina problem.

Spelandet stjäl tid

Den bild av spelandet som de hjälpsökande ger, liknar till viss del problematiken som gäller spel om pengar. Men där pengaspel i regel får ekonomiska konsekvenser så handlar problemen kring datorspelande om tid.

– Spel om pengar är annorlunda för det har en början och ett slut. Ett parti med poker har till exempel ett tydligt slut, säger Frida Fröberg som är psykolog på Folkhälsoinstitutet.

– Datorspel har mer av en sportkaraktär. Man kan ägna sig åt det väldigt länge och det är egentligen mer kreativt. Därför har spelande väldigt många positiva effekter också.

Ungdomar har svårt att sätta gränser

Frida Fröberg poängterar dock att ungdomar oftast har lättare att råka illa av spelande än vuxna.

– Ju yngre man är desto lättare är det att man fastnar. Så är det för alla sorters missbruk. Hjärnan inte fullt utvecklad, man är impulsiv och kan inte sätta gränser.

Men trots att barn har svårare än vuxna att kontrollera sitt spelande så är det kanske inte alltid själva spelandet som är orsaken till barnets problem påpekar hon.

– Som förälder ser man kanske datorspelandet som orsaken till barnens problem men problemen kanske fanns där innan. Om tonåringen har det jobbigt i skolan eller är deprimerat så spelar kanske barnet ännu mer datorspel på grund av det, men då fanns ju själva problemet där redan från början, säger Frida Fröberg på Folkhälsoinstitutet.

All överkonsumtion är skadlig

Enligt en undersökning som Aftonbladet gjort så handlar 18% av bråken i barnfamiljerna om att föräldrarna tycker att tonåringen sitter för mycket framför datorn.

Peter Ottsjö är spelredaktör på Aftonbladet är skeptisk mot teorierna som rör dataspelsberoende:

– Det är intressant att man kan sätta likhetstecken mellan stor konsumtion av spelkultur och beroende. Jag tror det är få som skulle hävda att någon var beroende av tv-tittande eller musiklyssnande. Jag tror att man kan må dåligt av överkonsumtion, oavsett om det handlar om spel eller något annat, säger han.

För dig som vill ha mer information:

Läs mer:

Anna Swantesson