"Jag heter Jazz-Ture"

Nu godkänns allt fler av föräldrarnas knasiga namnförslag

RELATIONER

Tiden när dagisgrupperna fylldes av Malin och Mikael är förbi. Idag är det allt viktigare för föräldrar att ge sina barn unika namn som Sol, Tiger och Trinidad.

– När kändisarna döper sina barn till ovanliga namn slår det igenom hos många andra också, säger Lars Tegenfeldt på Skatte­verket.

Foto: Photodisc
Det är inte okej att döpa sitt barn till Ikea. Bajen går däremot utmärkt.

Apple, Brooklyn och Kal-El. Kändisarna döper sina ungar till i princip vad som helst. Även våra svenska kändisar har klivit på den crazy namntrenden och vi andra är inte sena att följa efter.

– Vi har ingen statistik på det, men egenkonstruerade namn tycks ha ökat på senare tid, säger Lars Tegenfeldt, rättslig expert på Skatteverket. När kändisarna döper sina barn till ovanliga namn slår det igenom hos andra också. Fast fortfarande är det vanligaste att man döper sitt barn till ett rätt vanligt tilltalsnamn och hittar på något mer annorlunda som andra­namn.

Men det är inte alla som får igenom sina mer fantasifulla namn på barnen. Vid den senaste mätningen år 2000 fick närmare tusen förnamnsansökningar avslag.

– Vi får inte godkänna namn som väcker anstöt, som fula ord. Inte heller namn som kan leda till obehag för bäraren, exempelvis om vi bedömer att barnet kan bli mobbat på grund av sitt namn. Förnamn ska heller inte ha efternamnskaraktär, du får till exempel inte döpa din son ­eller dotter till Lundberg. Flick- och pojknamn får inte heller ges till fel kön. Kammarrätten har i två mål fastställt att namnen Malin och Kristina inte får bäras av män.

26 män heter Annika

Förkortningar, som HD, är inte heller godtagbart. Men det finns massor av undantag. Vi har haft en Z i Sverige, eftersom han ursprungligen kom från Australien där de hade godkänt hans väldigt korta namn. Och trots att din son inte får döpas till Kristina finns det 26 män som heter Annika, eftersom det i just de fallen räknas som gårdsnamn, inte flicknamn.

Det kan vara en svår balansgång att avgöra om ett namn kan väcka obehag eller inte. För ett par år sedan döptes en flicka till Törnrosa, medan Stålman fick avslag. Leopard blev – efter en överklagan – godkänt, men Kaninen fick blankt nej.

Mer toleranta

– Vi försöker få till en tydlig rättspraxis så att folk vet vad som gäller, men visst kan resultaten ibland vara ganska motsägelsefulla. Generellt går vi mot ett mer tolerant håll. Numera finns det domstolsbeslut på att man får döpa sina barn både till Cson och Jolin, något som tidigare aldrig skulle ha godkänts på grund av att de låter som efternamn.

Vad kan jag göra om jag tycker att jag har kommit på ett underbart namn på mitt barn, men får avslag från er?

– Då ska du överklaga till länsrätten. Får du avslag där kan du driva frågan vidare i kammarrätten och slutligen regeringsrätten.

Ikea är inte okej, Cson får man däremot heta

Man får inte heta Stålman.

Olämpliga namn på världsresenärer

Marcus Schenkenberg, Annika Lantz och Erik Haag bör fundera på att presentera sig med efternamn i vissa länder.

Terri Herrera Eriksson ([email protected])