Konsumentverket dömer ut spjälsängar

Mer än hälften av de testade sängarna är farliga

RELATIONER

Bara två spjälsängar klarade säkerhetskraven när Konsumentverket lät testa tretton sängar som säljs i Sverige. Sex spjälsängar dömdes ut helt och hållet.

– Lyckligtvis har vi inte haft någon allvarlig olycka på länge, säger Konsumentverkets expert Kerstin Csiffàry.

Den vanligaste olyckstypen är, enligt skadestatistiken, fall från sängar.

– Dålig hållfasthet kan innebära allvarliga risker, till exempel om delar går sönder så att det bildas farliga öppningar som barn försöker tränga sig igenom. Då kan det bli en kvävningsolycka. En sådan inträffade nyligen i Storbritannien.

Om sängar går sönder så att delar sticker ut kan barnen fastna med sina kläder.

Resultatet av den senaste marknadskontrollen, sammanställd av Sveriges provnings- och forskningsinstitut, är lika nedslående som för tre år sedan, anser Csiffàry. Hon är överraskad av att tillverkare och leverantörer fortsätter att slarva med säkerheten.

Det ställs höga säkerhetskrav på spjälsängar som många gånger går i arv till syskon eller säljs vidare.

Svag konstruktion, uppstickande stolpar och felaktiga skruvar är de allvarligaste felen. Andra brister som kan orsaka olyckor är för stort avstånd mellan spjälorna, för högt högstaläge på botten och dåliga monteringsanvisningar.

Konsumentverket för nu en dialog med företagen om hur sängarnas säkerhet ska förbättras.

Rådet till den som har en farlig säng är att ta kontakt med säljaren för att få felet avhjälpt, få sängen utbytt eller att få pengarna tillbaka. Om säljaren inte går med på rättelse kan kommunala konsumentvägledare hjälpa till med att lösa tvisten.

Den som är missnöjd kan anmäla ärendet till Allmänna reklamationsnämnden.

Kontrollerade barnsängar 2006

Benny Öinert/TT

ARTIKELN HANDLAR OM