Rosa flickrum - blått pojkrum

Barnets kön bestämmer inredningen

1 av 2 | Foto: Beckers Nya Hem
Flickrum – otänkbart för pojkar.
RELATIONER

Rosa prinsessrum för flickorna och blå rum med bilar för pojkarna. Så ser det oftast ut hemma hos svenska barn.

Och en flicka som vill ha pirat-tema har större chans att få som hon vill än en pojke som önskar sig ett prinsessrum.

– Det är föräldrarnas ansvar att vidga barnens vyer, säger genuspedagogen Ingrid Stenman.

Trots allt tal om jämställdhet härskar de traditionella könsrollerna fortfarande när barnens rum ska inredas.

Det visar en stor undersökning som butikskedjan Beckers Nya hem låtit göra, och där 1 000 föräldrar berättat om sina barns rum.

Rosa är favoriten i flickrummet, följt av blått och vitt. De flesta pojkrum målas i blått, annars är gult, vitt och grönt mest populärt. Rosa verkar däremot vara helt otänkbart i ett pojkrum.

Många barnrum intreds också efter ett tema. Prinsessrum är vanligast hos flickorna, liksom teman kring sagor, blommor eller fjärilar. I pojkrummen är bilar och båtar vanligast, sedan kommer av sport- och djungelteman.

Föräldrarnas ansvar

En fjärdedel av föräldrarna säger att de vill motverka stereotypa könsroller också i inredningen, men att barnens önskemål får styra.

– Segregeringen mellan könen har ökat de senaste 20 åren, trots allt jämställdhetsarbete. Det säger genuspedagogen Ingrid Stenman.

Leksaker som delas upp i pojk- och flickavdelningar, kläder i olika färger för flickor och pojkar – allt samverkar till att tidigt slussa in barnen i könsrollstänkandet. De önskar sig rosa eller blått för att de lärt sig att det är så det ska vara.

Samtidigt har dagens barn större inflytande över familjens val än vad barn tilläts ha för bara 10-20 år sedan. Det gäller allt ifrån vad man ska äta till middag eller se på tv till semesterplaner och heminredning. Och det är på gott och ont, säger Ingrid Stenman.

– Det är föräldrarnas ansvar att visa barnen att det finns en mångfald, att man inte behöver välja vissa saker beroende på vilket kön man tillhör, säger hon.

Värst för pojkar

För pojkar är normen ännu strängare än för flickor. Undersökningen visar att medan 76 procent av föräldrarna skulle låta en flicka välja ett piratrum, så skulle bara 66 procent låta en pojke som önskade sig ett prinsessrum få det.

– Normen i samhället säger att det som pojkar gör värderas högre än det som flickor gör. Om en flicka ägnar sig åt typiska pojkaktiviteter eller vill ha ett ”pojkrum” hamnar hon på plus, medan en pojke som ägnar sig åt flickaktiviteter eller vill ha ett prinsessrum hamnar på minus, säger Ingrid Stenman.

För att vidga barnens vyer är också sådant som färgval och leksaker viktigt, säger hon. Det är den samlade bilden som formar stereotypa könsroller och begränsar barnens möjlighet att göra egna, självständiga val.

Men ska inte en liten tjej som älskar prinsessor få välja sitt prinsessrum?

– Jo, det ska hon, säger Ingrid Stenman. Men det är viktigt att visa barnen fler alternativ, och erbjuda mer än det som ligger närmast till hands. Det är barn som tidigt lär sig att det är okej att välja över könsrollsgränserna som också vågar göra fria val senare i livet, utan att snegla på vad normen säger.