Onödig oro för barnen vanligt

Olyckor och sjukdomar skrämmer mest

RELATIONER

En av tio svenska föräldrar tycker att de oroar sig för mycket för sina barn.

Att barnen ska råka ut för olyckor eller allvarliga sjukdomar är det som är allra mest skrämmande.

Många föräldrar oroar sig för att något ska hända barnen, och en av tio föräldrar tycker själva att de oroar sig onödigt mycket.

Det visar en stor undersökning där försäkringsbolaget Trygg Hansa låtit intervjua närmare tusen svenska barnfamiljer.

De flesta var oroliga för att barnen skulle drabbas av olyckor eller allvarliga sjukdomar. Men svårigheter för barnen att få bra jobb i framtiden eller risken att hamna i drogmissbruk oroade också.

Föräldrarna fick också frågor om i vilka situationer de oroade sig mest, och fyra av fem svarade att trafiken var mest skrämmande. Många var också oroliga när barnen var i vatten eller på stranden.