Nya regler för säkra leksaker

Eu följer Sveriges linje – men kvävningsriskerna finns kvar

RELATIONER

Nya regler ska göra barnens leksaker säkrare. Men fortfarande är det fritt fram för godis- och kextillverkare att skicka med leksaker som innebär en kvävningsrisk.

EU-direktivet, som presenteras vid en presskonferens i Bryssel i dag, är i linje med Sveriges krav på barnsäkerhet säger Wanda Geisendorf som är barnsäkerhetsexpert på Konsumentverket.

– I princip är vi väldigt nöjda, kommissionen har verkligen lyssnat på oss och varit lyhörda.

Framförallt gäller det kraven på ljudnivå och risk för kvävning och strypning. Men på några punkter innebär de nya direktiven, som är en revidering av de regler som gäller sedan 1988, inte den skärpning som Sverige skulle ha velat se:

– Vi är fortfarande inte nöjda med regleringen av kvävningsrisker. Det gäller speciellt kvävningsrisk som orsakas av förpackningar.

Småsaker kvar i kexpaket

En annan fråga gäller leksaker som kombineras med godis och kex, där tillverkaren fortfarande får lägga i leksaker som inte är större än att de innebär en kvävningsrisk för barn.

– Där har vi sagt att innerförpackningarna inte får ha sådana former eller egenskaper så att det finns risk att barnet tuggar i sig förpackningen, men det fick vi inte igenom.

EU-kommissionen hade också kunnat gå längre när det gäller kraven på att leksaker inte får innehålla cancerframkallande ämnen och ämnen som kan hämma fertiliteten och framkalla mutationer, tycker Kemikalieinspektionen.

På flera punkter har kommissionen inte löpt linan ut, tycker Konsumentverket. Det gäller till exempel storleken på varningstexter som ibland är så små att det krävs förstoringsglas för att se vad där står.

Många leksaker uppfyller inte heller EU:s säkerhetskrav trots att de är CE-märkta.

– När man ska ut och kontrollera att reglerna följs så ser man att det kommer ut så mycket nya leksaker som inte uppfyller säkerhetskraven men som bär den europeiska säkerhetsmärkningen, eftersom tillverkarna själva får sätta dit CE-märkningen.

Hur det problemet ska lösas återstår.

Christina Lucas/TT