Anmälningarna om barnmisshandel ökar stadigt

RELATIONER

Antalet anmälningar om misshandel mot barn har ökat dramatiskt de senaste åren.

De allra minsta barnen löper störst risk att utsättas för våld.

Under 2007 kom över 1 500 anmälningar in till polisen om misshandel mot barn i gruppen 0–6 år. Jämfört med år 2000 är det en fördubbling.

Förklaringen: allt fler anmäler.

Mörkertalet är stort. Endast var fjärde grov misshandel anmäls. De allra minsta löper störst risk. Uppskattningsvis misshandlas 150 spädbarn allvarligt varje år. Av dem har 50 bebisar utsatts för skakvåld.