Vad gör du när ditt barn skriker?

Nu får du veta allt i Aftonbladets extratidning – gratis

Foto: MAGNUS WENNMAN
RELATIONER

Hälften av alla föräldrar säger att de inte får information av barn- och mödravården om hur de kan trösta sitt skrikande barn.

I dag finns Rädda barnens och Aftonbladets tidning ”När ditt barn skriker” gratis på alla barnavårdcentraler i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Trötta, utmattade föräldrar behöver råd och stöd i vad de kan göra när barnet är otröstligt.

Åtta av tio barnhälsovårdsöverläkarna säger att barnavårds- och mödravårdscentralerna ger information både skriftligt och muntligt.

Men föräldrarnas ger en annan bild. Hälften av dem som fick barn under 2007 och 2008 säger att de inte fått någon information alls.

Det visar en ny rapport från Rädda barnen som kommer i dag.

”Anmärkningsvärt”

Bara fyra av tio föräldrar säger att de har träffat personal inom barnavårds- eller mödravårdscentralerna som tagit upp ämnet barnmisshandel.

–?Vi trodde inte att så många föräldrar inte fått eller kunnat ta till sig informationen. Det är också mycket anmärkningsvärt att var femte landsting uppger att de inte informerar alls, säger Lars Carlsson som chef för Rädda barnens Sverigeprogram.

De allra flesta föräldrar som deltog i undersökningen svarade dock att de känner till riskerna med att skaka barnet. Tack vare media.

I dag finns därför Aftonbladets specialtidning på cirka 200 barnavårdscentraler i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Finns att ladda ner

En 24-sidig extratidning med information, råd och tips, som är ett samarbete med Rädda barnen.

Extratidningen finns också för nedladdning som pdf på aftonbladet.se.

Undersökningar visar att tydliga råd om hur man kan trösta ett barn är ett effektivt sätt att förebygga misshandel av barn. I USA finns exempel på att barnmisshandeln halverats sedan man informerat om hur man kan trösta ett barn.

–?Rädda barnen kommer nu kräva att alla landsting ska säkerställa att nyblivna mammor och pappor får information och stöd, säger Lars Carlsson.

Stöd Rädda Barnen – så kan du hjälpa

Spädbarn löper större risk att misshandlas än äldre barn. Oftast genom att de små barnen skakas. Nyblivna föräldrar måste informeras om riskerna. Det skulle rädda många barns liv. I Sverige blir många barn slagna, trots att det är förbjudet. Det vill Rädda Barnen ändra på, därför behövs ditt stöd.

Sms: 72 950: Ord ”FÖRÄNDRA”. Talong: PG/BG 902003-3: Märk ”Förändra”. Hemsida: rb.se

Hit kan du vända dig

Rädda Barnens föräldratelefon har öppet: Mån 12-20 Tis-fre 18-21 Lör-sön 13-16. Telefonnumret är 020-786 786.

ARTIKELN HANDLAR OM