Hjärnröntgen kan rädda liv

Olof Flodmark: Det finns ett stort mörkertal

Foto: MAGNUS WENNMAN
RELATIONER

Det finns bara ett sätt att bevisa skakvåldet.

Hjärnröntgen.

Ändå görs det för sällan.

Foto: MAGNUS WENNMAN
Olof Flodmark.

Röntgenstrålarna kan vara skadliga. Därför undviker många läkare att hjärnröntga små bebisar.

Men oupptäckt barnmisshandel är ännu farligare.

–?Misshandlade barn misshandlas nästan alltid upprepade gånger. Vår uppgift ska därför vara att upptäcka de här barnen så tidigt som möjligt. Då är enda chansen att röntga mer än vad vi tror att vi måste göra, säger Olof Flodmark, ledande expert i Sverige på Shaken baby syndrome.

Det största hindret är bristen på kunskap. Läkare ställer ofta fel diagnos – och skickar hem barnen med sina förövare igen. 

–?Kunskaperna kring shaken baby syndrome är ganska ny. Jag och min generation läkare fick ingen utbildning alls om detta. 

Så mörkertalet är stort?

–?Ja, det finns säkert ett mycket stort mörkertal när det gäller barn som har lättare skador till följd av misshandel.

”Bryter mot lagen”

Av samma skäl anmäls inte misstänkt barnmisshandel till socialtjänsten tillräckligt ofta. Vilket är en lagstadgad skyldighet.

–?Sjukvården bryter mot lagen, säger Björn Tingberg, specialistsjukskötare vid Mio-gruppen på Astrid Lindgrens barnsjukhus. 

Men han har själv mött skräckslagna föräldrar med livlösa barn på akuten. Han vet hur svårt det är. 

–?Våra fördomar styr för mycket. Om föräldrarna bär kostym och är trevliga är det svårt för oss att tro att de utsatt barnet för något.

Man vill ofta ha ännu starkare bevis. Inte anklaga i onödan. 

–?Vi vill ju att föräldrarna ska känna sig trygga hos oss. De ska kunna fortsätta komma till sjukhuset för vård. Det kan bli svårt om vi har gjort en anmälan till socialtjänsten, säger specialistsjuksköterska Anna-Carin Magnusson.

Just därför startades Mio-gruppen för tio år sedan. För att öka kunskaperna om Shaken baby syndrome hos landets sjukvårdspersonal. För att rädda liv. 

Utökad hjärn­röntgen och fler anmälningar till socialtjänsten skulle kunna göra just det.

Har ni själva någon gång skickat hem ett barn där ni misstänker misshandel?

–?Vi har nog alla skickat hem barn där vi senare misstänkt eller förstått att det handlade om barnmisshandel, säger Björn Tingberg. 

Stöd Rädda Barnen – så kan du hjälpa

Spädbarn löper större risk att misshandlas än äldre barn. Oftast genom att de små barnen skakas. Nyblivna föräldrar måste informeras om riskerna. Det skulle rädda många barns liv. I Sverige blir många barn slagna, trots att det är förbjudet. Det vill Rädda Barnen ändra på, därför behövs ditt stöd.

Sms: 72 950: Ord ”FÖRÄNDRA”. Talong: PG/BG 902003-3: Märk ”Förändra”. Hemsida: rb.se

Hit kan du vända dig

Rädda Barnens föräldratelefon har öppet: Mån 12-20 Tis-fre 18-21 Lör-sön 13-16. Telefonnumret är 020-786 786.