Experten: ”Dagens pappor slår knut på sig själva”

RELATIONER

–?De med störst ambition upplever mest press, säger Philip Hwang, professor i psykologi vid Göteborgs universitet.

Philip Hwang, professor.

Enligt honom upplever en ökande andel att det blivit allt svårare att få ihop vardagspusslet. Orsaken är viljan att ta ett jämställt ansvar hemma.

Många upplever en känsla av att de måste prestera max på alla områden; jobbet, hemma, fritiden, med barnen. Till slut blir den totala mängden saker som ska göras helt överväldigande, säger han.

Enligt Philip Hwang riskerar många att bli utbrända om de inte tar varningssignalerna på allvar.

Detta är en verklighet om svenska kvinnor levt med i över trettio år. Och i den gruppen avspeglas situationen tydligt i sjukfrånvaron, säger han.

Vad ska vi göra åt pressen?

–?Det finns inga absoluta svar på det. Enklast är väl att försöka acceptera att man inte måste göra allt perfekt, utan att det räcker med att göra det ”tillräckligt bra”.

FAKTA

Pappor i riskzonen:

Hög ambition vara jämställda.

Hög ambition vara närvarande pappa.

Lever med högutbildad partner.

ARTIKELN HANDLAR OM