Fiskolja hjälper feta barn

RELATIONER

Ett dagligt intag av fiskolja skyddar feta barn mot diabetes, leverskada och hjärt- kärlsjukdom.

Det visar en ännu opublicerad svensk studie på tonåringar med fetma.

Foto: Jerker Ivarsson

Att äta fisk tre gånger i veckan hjälper mot farliga blodfetter. Det vet vi sedan länge. Tyvärr har många föräldrar svårt att få i sina barn fisk tillräckligt ofta. Även kost- och motionsprogram ställer höga krav på de unga, varför forskarna letat efter en enklare väg att gå.

På Sahlgrenska Akademin i Göteborg har man låtit 25 överviktiga ungdomar få ett dagligt tillskott omega-3, motsvarande mängden av sju bitar sill.

Forskaren Frida Dangardt som ligger bakom försöket ville se om det gick att påverka kroppsliga förändringar som fetman redan åstadkommit.

- Vi vet sedan tidigare att barn och unga med fetma har förstorat hjärta, inlagring av fett i levern, höga nivåer av insulin och blodfetter och en sammansättning av blodfetterna som är långtifrån gynnsam, säger hon till Göteborgs Posten.

Bättre hälsa med fiskfett

I sitt arbete har Frida Dangardt dessutom upptäckt fler faror. Flera av barnen hade början till en åderförkalkning och försämrad styrning av hjärtat vilket ökar risken att dö i förtid.

Efter tre månader med fiskolja var vikten densamma - men blodkärlens funktion var betydligt bättre och åtminstone flickorna ökade sin känslighet för insulin.

Det betyder att vi fått ett nytt sätt att behandla unga med fetma.

FAKTA

Omega-3 finns främst i feta fisksorter som sill, strömming, lax och makrill. Förutom att motverka hjärt-kärlsjukdomar pekar tidigare forskning på att det även skulle kunna hjälpa barn med koncentrationssvårigheter, förbättra minnet hos personer med Alzheimer och sänka risken för prostatacancer hos män med känd ärftlighet för sjukdomen.