”Hitta ett sätt att bära sorgen på”

Psykologens råd till barnlösa par

RELATIONER

Att släppa taget och acceptera att det inte blir några barn innebär inte att längtan försvinner.

–?Det handlar om att hitta ett sätt att bära sorgen på, säger psykologen Stina Järvholm.

Foto: Foto: PRIVAT
Stina Järvholm, psykolog.

Hon möter många par, de flesta mellan 25 och 40 år, i olika faser av barnlöshet.

–?Vissa klarar det väl och tar ut en ny riktning i livet, utan barn. Andra måste arbeta med sorgen under resten av sina liv och drabbas av infertilitetskriser, till exempel när vännerna får barnbarn, säger Stina Järvholm, legitimerad psykolog på Reproduktionsmedicin vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.

Den egna orken spelar in

I ett tidigt skede berättar hon för barnlösa klienter att IVF, provrörsbefruktning, är en behandling där den egna orken och tiden spelar in.

–?Chansen finns att det går vägen nästa gång. Men vi kan aldrig lova.

När är det dags att acceptera sin barnlöshet?

–?Det är högst individuellt. En del gör alla försök man har rätt till och fortsätter med egenbekostade

behandlingar på privata kliniker. Andra avstår, eftersom den psykiska belastningen upplevs som för hög.

Det händer också att de medicinska resultaten är så dåliga att det inte är någon mening med att fortsätta. Eller att allting visar på att det borde gå, men inte gör det i alla fall.

–?Då kan jag hjälpa dem att få perspektiv på vad som är rimligt, vad de kan vänta sig, säger Stina Järvholm.

När beslutet är taget att inte genomgå fler behandlingar känner många att nya möjligheter öppnar sig, även om barnlösheten innebär en sorg.

Viktigt att styra över sitt liv

–?Man kan planera framåt på ett annat sätt, om man lär sig leva med sorgen. En del väljer att tacka nej till sista landstingsfinansierade provrörsförsöket. Man vill känna att man styr sitt eget liv.