Svenska huvudlöss resistenta

Omfattande medicinering orsaken

RELATIONER

Nya motståndskraftiga huvudlöss håller på att ta över, visar forskning från Smittskyddsinstitutet.

– Det är löss som trots behandling överlever, säger parasitologen Johan Lindh.

Foto: Fredrik Hofgaard
Lössen blir allt vanligare – och svårare att döda.

Förra året slog Apotekets försäljning av lusmedel rekord när över 27 miljoner kronor spenderades på bekämpning av parasiten. Och det är den omfattande användningen som ligger bakom att lössen nu överlistat medicinerna.

Tidsfråga

– Det här är ingenting konstigt. Förr eller senare kommer det alltid resistens, frågan är bara när, säger Johan Lindh, parasitolog som står bakom forskningsprojektet på Smittskyddsinstitutet (SMI).

De resistenta löss som upptäckts är motståndskraftiga mot insektsgiftet Malathion, ett gift som används i det lusmedel som Apoteket säljer mest av. Exakt hur stor andel av lössen som kan överleva behandlingen vet man ännu inte, men inte över 50 procent.

På Läkemedelsverket kommer man nu att se över sina rekommendationer. Tidigare har man haft det aktuella lusmedlet som förstahandsval när det kommer till behandling av löss.

– Nu kommer vi inte längre att förorda några av luspreparaten. Samtidigt är det viktigaste att vi lär oss luskamma ordentligt, säger Karin Klintberg, receptarie på Läkemedelsverket.

Nya medel

I England och Frankrike har man sedan flera år tillbaka dragits med svårbehandlade löss, men det var först när danskarna drabbades 2005 som svenska forskare på allvar fattade misstanke om att de resistenta lössen dykt upp även i Sverige. Svårigheter att få in levande löss har gjort att forskningen dragit ut på tiden, men med hjälp av skolsköterskor och snabba taxiresor till laboratoriet har man till slut fått in tillräckligt många.

Förekomsten av huvudlöss har ökat stadigt sedan 1990-talet delvis på grund av stora barngrupper med tätt umgänge. Men det finns dock ingen orsak för föräldrar och skolpersonal att drabbas av panik enligt Johan Lindh:

– Det finns andra sorters medel i dag som inte innehåller några direkta gifter utan i stället kväver lusen. Jag ser ljust på framtiden om vi fortsätter bli bättre på att kamma, behandla och inte är rädda för att berätta att barnen har löss.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM