”Småbarnsföräldrar missköter sina jobb”

Debattör: Inför företagsdagis för att minska stressen

RELATIONER

Inför företagsdagis.

Det skulle göra småbarnsföräldrar mindre stressade och företagen mer produktiva, skriver en debattör från Timbro.

Fel, menar LO. Det skulle leda till ökad segregation och social otrygghet.

Många småbarnsföräldrar missköter sina arbeten för att hinna lämna och hämta på dagis. Det är en outtalad sanning, skriver Billy McCormac, kommunikationschef på tankesmedjan Timbro, på debattsidan newsmill.se. Han presenterar dock en lösning på problemet: företagsdagis.

Förutom att företagen skulle sluta förlora pengar på anställda som med jämna mellanrum smiter en halvtimme tidigare för att hinna till dagis, så skulle även föräldrar och barn gynnas, menar han. Det skulle leda till mindre stress på morgnar och eftermiddagar och man skulle dessutom kunna äta lunch tillsammans.

Skattelättnader

McCormac vill nu se skattelättnader och andra ekonomiska incitament för att göra det möjligt för företag att starta och driva förskolor.

LO är dock kritiskt till McCormacs förslag. Dels befarar organisationen att det skulle leda till ökad segregation i samhället, säger Irene Wennemo, chef för LO:s arbetslivsenhet, till Svenska Dagbladet. Dels så vill de inte ha en koppling mellan anställning och den sociala trygghet en dagisplats innebär.

– Om man förlorar jobbet får det oerhörda konsekvenser och när det krisar i livet är det särskilt viktigt att barnen har en trygghet, säger Wennemo till SvD.