Allt svårare att adoptera som singel

Adoptionscentrum: ”Fundera på äldre barn, minst 4-5 år”

RELATIONER

Inga fler barn från Kina till ensamstående. Inga fler barn från Vietnam över huvud taget.

Nu dör drömmen om att bli förälder för många av de hundratals singlar som står i kö för att få adoptera.

I slutet av oktober kom beskedet att den svenska regeringen säger upp adoptionsavtalet med Vietnam. Beslutet grundar sig på uppgifter om brister i adoptionsverksamheten i landet.

Sedan Kina i fjol ändrade reglerna så att ensamstående inte längre får adoptera därifrån, har Vietnam varit det ojämförligen största landet för svenska singeladoptioner. Och det enda land varifrån singlar kunnat adoptera på samma villkor som par.

Adoptionssamarbetet mellan Sverige och Vietnam upphör i april men de svenska adoptionsorganisationerna har redan slutat skicka nya ansökningar till landet.

Begränsade möjligheter

Den organisation som förmedlar flest adoptioner och har kontakt med flest länder är Adoptionscentrum. AC har 572 ensamstående på kö, 18 procent av alla deras sökanden. Bara i år har 120 nya singlar anmält sig. Samtidigt är möjligheterna att hjälpa dem nu ytterst begränsade.

– Till de länder som nu tar emot ansökningar från ensamstående, som Indien och Etiopien, kan vi bara skicka ett fåtal. Skulle vi skicka tiotals eller hundratals ansökningar är risken stor att de kan stoppa samarbetet helt, säger Inga Näslund på Adoptionscentrum.

Ringer och gråter

Hon säger att situationen innebär att många inte kommer att kunna genomföra en adoption, särskilt som svenska kommuner numera sällan förnyar medgivanden för personer över 43 år.

– Många ringer och gråter. Vi försöker stötta dem men vi kan inte ge den tröst de vill ha – ett alternativ.

Vad gör ni för att hitta nya länder och kontakter som accepterar ensamstående föräldrar?

– Vi letar i första hand familjer åt barn, inte barn åt familjer, och väljer i första hand länder som har behov av oss och inte tvärtom. Vi tar det lite försiktigt med singelansökningar till nya länder men diskuterar frågan med dem, säger Inga Näslund.

– Östeuropa är en världsdel som har varit öppen för ensamstående föräldrar länge, innan Kina och Vietnam blev det. Där har vi haft det svårt med kontakter i flera år men nu har i alla fall verksamheten i Ryssland kommit igång igen.

Hur ser framtiden ut?

– Vi är över huvud taget inne i en intensiv utveckling av nya kontakter i och med att adoptionerna från Kina har minskat. Den ekonomiska utvecklingen i Asien ger signaler om att de kanske inte kommer att behöva adoptera bort så många barn internationellt framöver. Istället ser vi att vi kommer att få fler länder i Afrika. Tyvärr är det inte lika lätt att få dem att acceptera ensamstående föräldrar som det har varit i till exempel Vietnam.

– De senaste åren har vi förmedlat barn till omkring 50 ensamstående varje år. Kanske går det tillbaka till 20-25 per år nu. Det är en ren gissning från min sida – någon säker prognos är omöjlig att göra.

Vad är ditt råd till ensamstående som trots allt vill försöka adoptera?

– Fundera på om du inte kan tänka dig ett äldre barn, ett barn på minst fyra-fem år. Jag har sett många exempel på ensamstående som adopterat äldre barn från Östeuropa genom åren och det har blivit jättefina familjer.

FAKTA

om singeladoptioner

I fjol förmedlade adoptionsorganisationerna 681 barn till Sverige. Av dem fick 70 en ensamstående förälder.

Vietnam är det enda land som inte gjort någon skillnad på par och ensamstående. Merparten av de vietnamesiska barn som fick en svensk familj 2007 kom till ensamstående mödrar.

För att få adoptera måste man ha ett medgivande från sin kommun, byggt på en hemutredning. När det gäller singlar lägger utredarna extra stor vikt vid ett bra nätverk.

Karin Hylander